Log in
‘Kanker is méér dan een technisch probleem,’ benadrukt Chantal Lammens in haar openingslezing op het 21e congres van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO) dat 20 maart jl. in Utrecht plaatsvond. Lammens, als projectmanager werkzaam bij het NVPO, praat enthousiast en gedreven. Het ideaal van een toekomstbestendige psychosociale oncologische zorg (PSOZ) lijkt bij haar in goede handen. In een tempo dat ik maar nauwelijks kan bijbenen, vertelt ze de 175 aanwezigen over de recente ontwikkelingen binnen de PSOZ.
Annemarie Huiberts

Een belangrijke stap werd begin 2013 gezet toen de sector zich verenigde in het Landelijk Overleg Psychosociale Oncologie. Behalve beroepsvereniging NVPO waren ook KWF kankerbestrijding, patiëntenvereniging Levenmetkanker en Stichting OOK van de partij. In april 2014 organiseerde het Landelijk Overleg een expertmeeting met zorgverzekeraars en partijen uit de overheid en wetenschap. Alle partijen deelden de zorg dat, ook al is daar wel ruimte voor in de dbc-zorgproducten, voor PSOZ vaak geen geld beschikbaar is. Een oplossing zou kunnen zijn om vooraf een bepaald deel van het budget te oormerken. Ook was er begrip voor het standpunt dat Mindfulness Based Cognitive Therapy, een behandeling die sinds januari niet langer wordt vergoed voor kankerpatiënten en hun naasten, opnieuw als reguliere interventie moet worden toegestaan.

Vanzelfsprekend stond tijdens de expertmeeting ook de aanpassingsstoornis op de agenda. Op verzoek van minister Schippers wordt nu de Richtlijn Aanpassingsstoornis voor mensen met kanker ontwikkeld met als doel om deze stoornis weer in de basiszorg te krijgen.