Log in
Deze rubriek belicht onder zoek waaraan de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een Veni-, Vidi- of Vici-beurs heeft toegekend. In dit artikel: Marij Hillen, onderzoeker bij Amsterdam UMC, locatie AMC, kreeg in 2018 een Veni-subsidie voor haar onderzoek naar arts-patiëntcommunicatie over onzekerheid.
Geertje Kindermans

Het promotieonderzoek van Marij Hillen ging over vertrouwen tussen artsen en patiënten met kanker. Hillen vroeg zich af hoe vertrouwen tot stand komt en hoe de arts eraan kan bijdragen. De benadering van haar werk is wetenschappelijk, maar de uitkomsten ervan zijn praktisch. Hillen: ‘De kennis kun je direct gebruiken in de spreekkamer. Ik vind het belangrijk dat mijn onderzoek niet alleen mijn intellectuele belangstelling bevredigt, maar ook iets bijdraagt aan de praktijk.’

Na haar promotie ging Hillen verder met onderzoek naar vertrouwen. Ze keek daarbij ook naar de invloed van non-verbale communicatie, zoals de hoeveelheid oogcontact die de arts maakt. Vervolgens onderzocht ze – met subsidie van KWF Kankerbestrijding – patiënten met kanker die een second opinion aanvragen. Waarom hebben patiënten daar behoefte aan? En wat gebeurt er in die gesprekken? Speelt een tekort van vertrouwen in het eerste oordeel een rol? En als de tweede diagnose erg afwijkt van de eerste, wat doet dat met hun onzekerheid