Log in
Manon van Scheppingen is universitair docent aan  Tilburg University. Ze wil begrijpen hoe de persoonlijkheid zich gedurende de volwassenheid ontwikkelt, en hoe belangrijke levensgebeurtenissen die beïnvloeden.
Geertje Kindermans
Foto: Geertje Kindermans

Manon van Scheppingen is een onderzoeker en kijkt vooral naar persoonlijkheidsverandering in de volwassenheid, een onderwerp dat haar altijd al heeft gefascineerd. ‘Vroeger dachten we in de wetenschap dat je persoonlijkheid na je dertigste wel is uitontwikkeld, inmiddels weten we dat de persoonlijkheid gedurende het hele leven kan veranderen. Wel vindt de ontwikkeling vooral plaats in de jongvolwassenheid.’

De meeste gebeurtenissen staan niet op zichzelf

Stabieler en zorgvuldiger