Lees verder
Welke patiënten hebben de grootste kans op bijwerkingen na elektroconvulsietherapie? Nederlandse wetenschappers zochten het uit.
Annemarie Huiberts

Elektroconvulsietherapie (ECT) is zeer effectief bij ernstige depressies, maar slechts 1,2% van de patiënten in Nederland kiest voor deze behandeling. Patiënten zijn bang dat ze last blijven houden van cognitieve klachten, ook al laat onderzoek zien dat ect voor de meeste mensen veilig is. Een groep Nederlandse wetenschappers besloot uit te zoeken welke patiënten mogelijk toch risico lopen op (blijvende) schade. Ze analyseerden gegevens van 634 depressieve patiënten die tussen 2001 en 2020 in vijf verschillende ziekenhuizen werden behandeld. Gemiddeld waren ze 61 jaar oud. Een uitgebreide batterij cognitieve testen werd voorafgaand aan de behandeling, direct na de behandeling, en na drie en zes maanden afgenomen.

Op de meeste cognitieve testen presteerden patiënten direct na de behandeling gemiddeld een stuk slechter dan voor de behandeling. Maar deze achteruitgang bleek tijdelijk: drie en zes maanden na de behandeling waren de scores weer gestegen tot (boven) het oude niveau. Vervolgens keken de onderzoekers welke patiënten direct na de behandeling de meeste terugval lieten zien. Alleen leeftijd bleek van belang; kenmerken zoals ernst van de depressie of opleidingsniveau deden er niet toe. Jonge patiënten hadden meer risico op een tijdelijke verslechtering van hun geheugen dan oude patiënten, omdat ze voor de behandeling juist relatief hoog scoorden.

Deze resultaten zullen de angst voor ect zeker verminderen. Wel jammer dat niet is gekeken naar het effect op het autobiografisch geheugen van patiënten.

Bron: Loef, D. e.a. (2024). Pre-treatment predictors of cognitive side-effects after treatment with electroconvulsive therapy in patients with depression: A multicenter study. Journal of Affective Disorders, doi: 10.1016/j.jad.2024.01.049

Beeld: Shutterstock