Lees verder
Of mensen zich op hun werk psychisch veilig voelen is niet alleen afhankelijk van externe factoren. Ook de bril waardoor iemand naar zichzelf kijkt, doet ertoe.
Annemarie Huiberts

In een veilige werkomgeving durven mensen elkaar om hulp en feedback te vragen en is het niet erg soms een foutje te maken. Een veilige omgeving is als een warm bad waar werknemers alleen maar in hoeven stappen. Maar dat is slechts één kant van het verhaal. Want van een prettige sfeer profiteert niet iedereen evenveel. Waar komen deze individuele verschillen vandaan? Om die vraag te beantwoorden, lieten onderzoekers van de Open Universiteit ruim 500 mensen een online vragenlijst invullen. Hun resultaten laten een verband zien tussen psychische veiligheid en de drie psychologische basisbehoeften aan autonomie, verbondenheid en competentie. Als deze behoeften zijn vervuld, ervaren mensen positieve emoties. Dankzij die positieve emoties kunnen mensen goede werkrelaties met collega’s onderhouden en zelf een bijdrage leveren aan een prettige sfeer. Als de psychologische basisbehoeften onvoldoende zijn vervuld, wordt zelfcompassie belangrijk. Daarmee kunnen mensen namelijk pijnlijke gevoelens verzachten die ontstaan als zij structureel te weinig autonomie, verbondenheid of competentie ervaren. In plaats van zich af te sluiten, kunnen mensen zich dan toch blijven openstellen voor hun omgeving en profiteren van een collegiale sfeer. Kortom: psychische veiligheid gaat niet alleen over hoe mensen elkaar behandelen maar ook over hoe mensen zichzelf behandelen.

Bron: Wouters-Soomers, L. et al. (2022). An individual perspective on psychological safety: The role of basic need satisfaction and self-compassion. Frontiers in Psychology, doi 10.3389/fpsyg. 2022.920908

Beeld: Fizkes/Shutterstock