Lees verder
In landen rond de evenaar komt veel meer agressie en geweld voor dan in andere landen. Hoe verklaar je zulke verschillen?
Iris Dijkstra

Hoe dichter je bij de evenaar komt, hoe meer agressie en geweld je ziet. Zo worden er in Latijns-Amerika en Centraal Afrika meer moorden gepleegd per 100.000 inwoners dan in Europa en Noord-Amerika. Het klimaat zou dit verschil veroorzaken. Hogere temperaturen zouden meer agressie oproepen, al dan niet doordat het leven zich meer op straat afspeelt en er dus meer sociale interacties ontstaan.
Een groep psychologen van de Vrije Universiteit komt nu met een ander model op de proppen: niet alleen hoge temperaturen, ook geringe temperatuurverschillen tussen de seizoenen zouden een rol spelen. In landen waar het gedurende het hele jaar warm is kampen mensen vaak met mislukte oogsten, ziekten en natuurrampen. Allemaal zaken die de levensverwachting temperen. Gevolg: mensen plannen minder vooruit, nemen meer risico en doen minder moeite om zich te beheersen. En dat werkt weer agressie en geweld in de hand.
De psychologen baseren hun model op onderzoek dat op het noordelijk halfrond is gedaan. Daarbij analyseerden ze niet alleen verschillen tussen, maar ook binnen landen. Zo kun je makkelijker de invloed van allerlei variabelen als geschiedenis, economische en politieke situatie en religieuze overtuiging uitschakelen. Nu is het wachten nog op onderzoek dat dit model weer onderzoekt. (ID)
Bron: Lange, P.A.M. van, Rinderu, M.I., &
Bushman, B.J. (in druk). Aggression and violence around the world: A model of CLimate, Aggression, and Self-control in Humans (CLASH). Behavioral and Brain Sciences.