Lees verder
Is de intense vermoeidheid die mensen met long covid ervaren te behandelen met cognitieve gedragstherapie? Ja, suggereert recent Nederlands onderzoek. En ook andere lichamelijke klachten nemen af.
Iris Dijkstra

Niet iedereen herstelt even vlot van een covid-infectie. Sommigen houden langdurig klachten, zoals extreme vermoeidheid.Geen wonder dat ZonMw geld uittrok om na te gaan of cognitieve gedragstherapie deze mensen zou kunnen helpen. Aangenomen werd dat een ziekte zoals covid-19 intense vermoeidheid kan triggeren, maar dat andere factoren deze vermoeidheid in stand kunnen houden. Denk aan een verstoord slaap-waakritme, weinig waargenomen sociale steun, angst en zorgen omtrent covid, en nog zo wat.

Voor deze ReCOVer studie werden 114 longcovidpatiënten met extreme vermoeidheid gerandomiseerd in twee groepen verdeeld. De experimentele groep kreeg cognitieve gedragstherapie (cgt) gedurende 17 weken. Deze therapie kon online gevolgd worden, maar desgewenst ook face to face. De controlegroep werd (standaard)begeleiding aangeboden door een (huis)arts, fysiotherapeut en/of ergotherapeut.

Wat bleek? Degenen die cgt hadden ontvangen hadden direct na afloop van de therapie duidelijk minder last van vermoeidheid dan degenen in de controlegroep. Ze rapporteerden bovendien minder concentratiestoornissen en functioneerden beter op algeheel lichamelijk én sociaal gebied dan de controlegroep. Zes maanden later waren deze effecten er nog steeds.

Het zijn veelbelovende resultaten. Natuurlijk, dit is pas een eerste onderzoek naar de effecten van cgt op intense vermoeidheid na covid-19, maar voor longcovidpatiënten met extreme vermoeidheid gloort er perspectief. Hopelijk laat vervolgonderzoek niet te lang op zich wachten.

Bron: Kuut, T.A. et al. (2023). Efficacy of cognitive behavioral therapy targeting severe fatigue following covid-19: results of a randomized controlled trial, Clinical Infectious Diseases, ciad257, https://doi.org/10.1093/cid/ciad257

Beeld: Shutterstock