Lees verder
Wie bij collega’s graag doorgaat voor zorgvuldig en neurose-vrij, doet er goed aan zijn bureau vrij te houden van vuile kopjes en paperassen.
Else de Jonge

Dat concluderen onderzoekers aan de Universiteit van Michigan. Zij onderzochten of de ordentelijkheid van een werkplek van invloed is op de perceptie die mensen hebben van de eigenaar daarvan. Om daarachter te komen richtten ze drie kantoorruimtes in. De eerste was netjes, de tweede iets rommeliger (papieren op de vloer, achterlopende klok) en de derde was niet alleen rommeliger maar ook viezer (fruitschillen, etensresten). Met een baseball-petje, foto van een vrouw met een baby en wetenschappelijke boeken en tijdschriften moest de indruk gewekt worden dat het hier om de werkruimte van een mannelijke onderzoeker ging.

De 160 proefpersonen werd gevraagd hoe zij, uitgaand van de sfeer op diens kantoor, de onderzoekers’ extraversie, vriendelijkheid, nauwgezetheid, emotionele stabiliteit en openheid voor ervaringen zouden beoordelen. Een ruime meerderheid schatte de nauwgezetheid van de onderzoeker met het rommelige kantoor als minder hoog in dan die van de onderzoeker met het keurige kantoor. Van de onderzoeker met het vieze kantoor verwachtten de deelnemers dat die niet alleen minder nauwgezet, maar ook minder vriendelijk en veel neurotischer zou zijn dan de onderzoeker met het keurige kantoor.

Als mensen op basis van chaos op iemands werkplek negatieve conclusies trekken over diens persoonlijkheid, heeft dat mogelijk ook een negatieve invloed op de manier waarop ze – professioneel of persoonlijk – met die persoon omgaan, menen de onderzoekers. Wees dus gewaarschuwd.

Bron: Terrence, G. et al. (2018). Does your messy office make your mind look cluttered? Office appearance and perceivers’judgments about the owner’s personalit. Personality and Individual Differences, doi. org/101016/j.paid.201.10.018