Log in
Over het algemeen kunnen plegers van ernstige misdaden op harde oordelen rekenen vanuit de samenleving; rechters vindt men maar slap. Echter, ook recent onderzoek wijst weer uit dat deze oordelen verzachten als men zich verdiept in de omstandigheden van de situatie en dader.1 Dan blijken leken doorgaans juist milder te straffen dan professionele rechters, die kennelijk zo slap nog niet zijn. Waar we onszelf doorgaans vooral als potentieel slachtoffer zien, kunnen we ons door deze verdiepingsslag wellicht ook verplaatsen in potentieel daderschap: wat zou ik doen in dergelijke nare omstandigheden? En wie zichzelf kan zien in de misdadige ander, gaat vervolgens milder oordelen.
Michiel van der Wolf

Ook in de forensische psychiatrie en psychologie geldt dat meer kennis of wetenschap leidt tot zuiverder oordelen, bijvoorbeeld over iemands recidiverisico of over wat werkzame elementen zijn in een tbs-behandeling. Daarom in deze bespreking twee boeken die aandacht schenken aan onderbelichte groepen in de forensische psychiatrie en psychologie, één aan de patiëntkant en één aan de kant van de staf.

Pageturner

Vrouwelijke forensisch psychiatrische patiënten verdienen meer aandacht. Dat vond ook Vivienne de Vogel, die Geweld door vrouwen schreef. Binnen de forensische wetenschap bezit zij internationale faam voor haar onderzoek naar deze groep. Dat vrouwen, ook in de tbs bijvoorbeeld, maar zo’n tien procent van de forensische populatie vormen, verklaart deels het tekort aan aandacht. Veel onderzoek, bijvoorbeeld naar risicotaxatie, is dan ook gericht op mannen, terwijl voor vrouwelijke geweldplegers doorgaans andere factoren van belang zijn: ze zijn bijvoorbeeld vaker slachtoffer geweest van (seksuele) mishandeling, plegen vaker een delict met dodelijke afloop en