Log in
The circle of awareness beschrijft een innovatieve methodiek die uitstekend past in de derde generatie cognitieve gedragstherapieën zoals Mindfulness Behavioral Cognitive Therapy, Acceptance and Commitment Therapy en Compassion Focused Therapy. In deze therapieën is een grote rol weggelegd voor mindfulness, bewustzijn en acceptatie.
Paul Soons

De beschreven methodiek is ontwikkeld door Willem Fonteijn, een ervaren cognitief psychotherapeut. De aanpak bestaat uit drie elementen. Allereerst wordt gebruikt gemaakt van een aangepaste versie van een experientieel groepstrainingformat, namelijk het zogenaamde ZEGG-forum (www.zegg.de). Deelnemers zitten in een cirkel, terwijl een deelnemer een probleem exploreert midden in de groep. Deze krijgt instructies van de trainer en de groep mag feedback geven. De groepsleden luisteren niet alleen inhoudelijk, maar letten ook op bijvoorbeeld toonhoogte en lichaamsbewegingen. Een tweede ingredient is Vipassana-meditatie ofwel mindfulness-meditatie. Mindfulness betekent aandacht geven op een bepaalde manier, gericht, in het hier en nu, niet (ver) oordelend. Dit geeft een basis om anders met je problemen en klachten om te gaan. Voorgaande twee elementen worden geïntegreerd in een cognitief gedragstherapeutisch groepstherapieprogramma, dat gebaseerd is op COMET (Competative Memory Training). Hier wordt onder meer gebruik gemaakt van contraconditionering, imaginatie, lichaamshouding en gelaatsuitdrukking en muziek.