Log in
Akrasia: over vrije wil, verslaving en verandering door Reinout Wiers (2023) Amsterdam: Amsterdam University Press, 316 p.
Karel Soudijn

Leven is laveren. Wie met een zeilboot tegen de wind in wil varen, moet omwegen maken om op een gewenst punt uit te komen. Met deze metafoor tracht Reinout Wiers, hoogleraar Ontwikkelings­pathologie aan de Universiteit van Amsterdam, het onderwerp verslaving te begrijpen. Verslaving is slechts zelden te reduceren tot een hersenziekte, al veranderen onze hersenen wel degelijk onder invloed van alles wat we doen en meemaken. We kunnen het gevoel hebben dat we slaaf zijn van alcohol, pillen en/of nicotine, maar die middelen beschouwt Wiers vooral als tegenwind. Bijna iedereen kan leren daarmee om te gaan. Veel verslaafden leren op eigen kracht hun middelengebruik te beheersen. De extremen komen terecht bij de professionele