Lees verder
Dit jaar bestaat het Tijdschrift Klinische Psychologie vijftig jaar
Giovanni Timmermans

In die halve eeuw heeft het tijdschrift zich een plaats verworven in het Nederlandse taalgebied als bron van informatie voor alle aspecten van klinische psychologie als wetenschap en werkdomein. De leden van het NIP krijgen als onderdeel van hun lidmaatschap De Psycholoog thuisgestuurd; de leden van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (onderdeel van de Belgische Federatie van Psychologen) het Tijdschrift Klinische Psychologie. Midden jaren negentig van de vorige eeuw is er een overleg geweest tussen het bestuur van de Vlaamse sector van klinisch psychologen en de toenmalige sector Gezondheidszorg van het NIP, waarna ik als lid van het NIP toegetreden ben tot de kernredactie van het tijdschrift.

In het tijdschrift vind je bijdragen rond psychodiagnostiek, psychotherapie en geestelijke gezondheidszorg. Korte en heldere artikelen over ontwikkelingen en tendensen wisselen elkaar af met empirische onderzoeksresultaten. Regelmatig lees je er bijdragen over deontologie en preventie. Daarnaast komen er ook gevalstudies aan bod en is er een boekenrubriek.

Ter gelegenheid van het jubileum wordt op 19 november a.s. in Mechelen een studiedag gehouden: ‘Klinische psychologie under review: blik op heden en toekomst’.* Twee keynote speakers, een uit Nederland en een uit België zullen die dag acte de présence geven, namelijk prof. dr. Nady van Broeck, emeritus hoogleraar Klinische Psychologie en psychotherapie aan de KU Leuven, voorzitter Federale Raad voor de Geestelijke Gezondheidszorgberoepen en prof. dr. Giel Hutschemaekers, hoogleraar Klinische psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en hoofd zorgprogramma generalistische GGZ bij Pro Persona. Dit gaat zeker twee mooie lezingen opleveren.

Daarnaast zullen er negen verschillende workshops gegeven worden over diverse terreinen. De terreinen die aan bod komen zijn herkenbaar vanuit de Nederlandse praktijk. Vanuit mijn jarenlange ervaring bij het Tijdschrift Klinische Psychologie weet ik dat het natuurlijk dezelfde wetenschappelijke zaken betreft. Maar toch merk je hier en daar nuanceverschillen. Ikzelf heb die verschillen altijd als bijzonder leerzaam ervaren.

De dag zal worden afgesloten met een debat over de klinisch psycholoog als gezondheidszorgberoep. Het zou fantastisch zijn als op deze dag Nederlandse en Belgische collega’s elkaar ontmoeten om over dit thema met elkaar van gedachten te wisselen. De beide landen hebben met betrekking tot het veld van de klinische psychologie en wie er bevoegd is om dat uit te oefenen, aanzienlijke verschillen van inzicht. Zo duurt de Belgische Masteropleiding psychologie een jaar langer dan de Nederlandse. In dat laatste jaar doe je bij de richting klinische psychologie in België veel praktijkervaring op. In België mag je na die vijf jaar de beschermde titel Klinisch Psycholoog voeren. In Nederland is de klinische psychologie een specialisatie na de tweejarige postmaster-opleiding Gezondheidszorgpsycholoog. Deze specialisatie duurt nog eens vier jaar. In totaal heb je dus in Nederland zes jaar opleiding en ervaring, waarna je de beschermde BIG-titel krijgt. Dus dezelfde titelnaam, maar vijf jaar verschil in opleidingsduur!

Dit verschil in inzicht moet wel boeiende gesprekken opleveren.

Voor informatie over de studiedag: www.vvkp.be