Samenvatting

DIALOGICAL SELF THEORY IN ACTION: THE SURPLUS VALUE OF MULTIVOICEDNESS }

H. HERMANS & R. van LOON

Contemporary border-crossing and globalizing society leads to the emergence of fi elds of tensions within the self of the individual person. Dialogical Self Theory is constructed to study the nature of these tensions in terms of a multiplicity of I-positions which have the potential to entertain dialogical relationships with each other. The theory has generated various methods for assessing and stimulating dialogue within the self. Three methods are discussed and illustrated with case material: (a) the Personal Position Repertoire (PPR) method for investigating the organization of cultural positions; (b) a method for assessing and stimulating dialogical leadership as a multi-voiced construction; and (c) a composition method which can be used for studying the organization of the position repertoire and stimulating its reorganization. Finally, some fi elds of application and some critical remarks about the presented theory are added.


1534 Weergaven
8 Downloads
Log in
De spanningsvelden in de samenleving nemen toe. Ook binnen het zelf van de individuele persoon neemt de spanning toe. Hubert Hermans en Rens van Loon laten zien hoe de Dialogical Self Theory deze spanningen zichtbaar maakt en reguleert. De theorie biedt methoden om multiculturele identiteiten, leiderschap en de ordening van het zelf te onderzoeken en ontwikkelen. ‘Een ik-positie weerspiegelt de wijze waarop iemand zich plaatst of opstelt ten opzichte van iets of iemand anders.’

Spanningsvelden in het maatschappelijk leven zijn alom tegenwoordig. Denk aan spanningsvelden tussen:
– economie en ecologie in een situatie van uitputting van grondstoen;
– traditie en innovatie als gevolg van een stroom van technologische vernieuwingen;
– politieke partijen in verval en de opkomst van de mondige en digitaal actieve burger;
– nationale identiteit en de globaliserende samenleving;
– een groeiend individualisme en de noodzaak van participerend burgerschap;
– privacy en openbaarheid;
– de komst van vluchtelingen en delen van de samenleving die zich daardoor bedreigd voelen;
– aanwezigheid in de publieke ruimte en de angst voor terrorisme;
– uitwassen in de financiële sector en het gevoel van onmacht om daarin corrigerend op te treden.

In nauwe samenhang met maatschappelijke ontwikkelingen ontstaan er ook spanningsvelden binnen het individu. Denk aan spanningsvelden tussen:
– moederschap en werknemerschap in een geëmancipeerde samenleving;
– de drang om een kosmopoliet te zijn met gelijktijdig behoud van lokale identiteit;
– de behoefte om constant online te zijn en de tijd en rust nemen om op jezelf

Literatuurlijst

 1. Arnett, J. ( 2002). The psychology of globalization. American Psychologist, 57, 774-783.
 2. Bakhtin, M. (1984). Problems of Dostoevsky’s poetics. (C. Emerson, Ed. and Trans), Minneapolis: University of Minnesota Press.
 3. Bhatia, S. (2007). American Karma: Race, culture, and identity in the Indian diaspora. New York: New York University Press.
 4. Callero, P.L. (2003). The sociology of the self. Annual Review of Sociology, 29, 115-133.
 5. Geertz, C. (1979). From the native’s point of view: On the nature of anthropological understanding. In P. Rabinow & W.M. Sulliva n(Eds.), Interpretive social science (pp. 225-241). Berkeley: University of California Press.
 6. Hermans, H.J.M. (2001). The construction of a personal position repertoire: Method and practice. Culture and Psychology, 7, 323-365.
 7. Hermans, H.J.M. (2015). Human development in today’s globalizing world: Implications for self and identity. In: L. Arnett Jensen (Ed.). The Oxford Handbook of Human Development and Culture (pp. 28-42). Oxford, New York: Oxford University Press.
 8. Hermans, H.J.M. (Ed.) (2016). Assessing and stimulating a dialogical self in groups, teams, cultures and organizations. New York: Springer.
 9. Hermans, H.J.M. & Hermans-Konopka, A. (2010). Dialogical Self Theory: Positioning and counter-positioning in a globalizing society. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 10. James, W. (1890). The principles of psychology (vol. 1). London: Macmillan.
 11. König, J. (2009). Moving experience: Dialogues between personal cultural positions. Culture and Psychology, 15, 97-119
 12. König, J. & Clarke, K. (2016). Dialogical culture coaching. In: H.J.M. Hermans (Ed.). Assessing and stimulating a dialogical self in groups, teams, cultures, and organizations. New York: Springer.
 13. Konopka. A. & Van Beers, W. (2016). Compositionwork: A method for self-exploration and development. In: H.J.M. Hermans (Ed.). Assessing and stimulating a dialogical self in group, team, culture, and organization. New York: Springer.
 14. McGilchrist, I. (2009). The master and his emissary: The divided brain and the making of the western world. New Haven, CT: Yale University Press.
 15. Nitschke, G. (1999). Japanese gardens. Right angle and natural form. Tokyo: Taschen.
 16. Oles, P.K. & Puchalska-Wasyl, M. (2012). Dialogicality and personality traits. In H. J. M. Hermans & T. Gieser (Eds.), Handbook of Dialogical Self Theory (pp. 241-252). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 17. O’Sullivan-Lago, R. & de Abreu, G. (2010). Maintaining continuity in a cultural contact zone: Identifi cation strategies in the dialogical self. Culture & Psychology, 16, 73-92.
 18. Sampson, E. (1985). The decentralization of identity: Toward a revised concept of personal and social order. American Psychologist, 11, 1203-1211.
 19. Stam, H.J. (2010). Self and dialogue: Introduction. Theory & Psychology, 20, 299-304.
 20. Van Loon, E.J.P. (2015). Dialogical Leadership. Over grenzen. PrismaPrint: Tilburg University.
 21. Van Loon, E.J.P. & Van den Berg, T. (2016). Dialogical leadership: The “Other” way to coach leaders. In: H.J.M. Hermans (Ed.). Assessing and stimulating a dialogical self in group, team, culture, and organization. New York: Springer.
 22. Van Meijl, T. (2012). Multiculturalism, multiple identification and the dialogical self: Shifting paradigms of personhood in sociocultural anthropology. In H.J.M. Hermans & T. Gieser (Eds.), Handbook of Dialogical Self Theory (pp. 98-114) . Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 23. Schore, A. (2012). The science of the art of psychotherapy. New York: Norton.