Samenvatting

An objective final test is the best for everybody

K. Sijtsma & R. Meijer

The final evaluation test administered to primary-school students that is used for advising how to proceed their school career has suffered continuous criticism. We argue that in the Dutch school system with its large degree of freedom in choosing an educational model as well as the content of the obligatory school subjects, an obligatory evaluation test is one of the few means targeting knowledge acquisition in the desired direction. We also argue that the inclusion of educational testing in the present discussion of providing fair education opportunities to every child misdirects the discussion. We reiterate the characteristics of objective testing and discuss the biases often unconsciously introduced by subjective assessment, acknowledging that tests cannot foresee all circumstances influencing a student’s future performance.


455 Weergaven
0 Downloads
Log in
Klaas Sijtsma en Rob Meijer bepleiten het gebruik van een eindtoets ten behoeve van de advisering over vervolgonderwijs na de basisschool. Dat doen ze op basis van wetenschappelijke argumenten. Naast kansengelijkheid bespreken ze het wettelijke kader van het basisonderwijs en de marginale sturing op kwaliteit door de overheid, en benadrukken ze de rol die toetsen hierbinnen kunnen spelen. ‘Een toets heeft geen last van vooroordelen en registreert slechts het niveau.’

Over het belang van een objectieve eindtoets ten behoeve van de advisering van vervolgonderwijs na de basisschool is altijd veel te doen. Recent verscheen een uiterst kritisch proefschrift (Heij, 2021), waar Meijer en Sijtsma (2022) kritische kanttekeningen bij plaatsten (zie ook Heij, 2022; Veenman, 2022). Het bestaan van vijf eindtoetsen van vijf verschillende aanbieders naast elkaar maakt het ook niet gemakkelijker om de waarde van een eindtoets in te schatten. Waarom vijf verschillende en niet één goede? Ook het beleid ten aanzien van eindtoetsen verandert regelmatig. De volgende verandering, van Centrale Toets naar Doorstroomtoets, staat in 2023-2024 alweer op de agenda.

In dit artikel bepleiten we het gebruik van een eindtoets ten behoeve van de advisering over vervolgonderwijs na de basisschool. Dat doen we op basis van wetenschappelijke argumenten. Daarvoor is nodig dat we de huidige, complexe situatie begrijpen, maar er niet in te verdwalen. We besteden daarom weinig

Literatuurlijst

 1. De Groot, A.D. (1961). Methodologie. Grondslagen van onderzoek en denken in de gedragswetenschappen. ‘s-Gravenhage: Mouton & Co.
 2. De Groot, A.D. (1966). Vijven en zessen. Cijfers en beslissingen: Het selectieproces in ons onderwijs. Groningen: Wolters-Noordhoff.
 3. Drenth, P.J.D. & Sijtsma, K. (2006). Testtheorie. Inleiding in theorie en toepassing van de psychologische test. Tweede editie. Houten, The Netherlands: Bohn Stafleu Van Loghum / Springer Uitgeverij.
 4. Dweck, C.S. & Leggett, E.L. (1988). A social-cognitive approach to motivation and personality. Psychological Review, 95, 256-273.
 5. Evers, A.V.A.M., Lucassen, W., Meijer, R.R. & Sijtsma, K. (2009). COTAN Beoordelingssysteem voor de kwaliteit van tests. Geheel herziene versie, mei 2009. Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) / Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) (47 pages, ISBN 978 90 6999 015 6).
 6. Evers, A., Van Vliet-Mulder, J.C. & Groot, C.J. (2000a). Documentatie van tests en testresearch in Nederland. Deel I: Testbeschrijvingen. Assen: Van Gorcum.
 7. Evers, A., Van Vliet-Mulder, J.C. & Groot, C.J. (2000b). Documentatie van tests en testresearch in Nederland. Deel II: Testresearch. Assen: Van Gorcum.
 8. Heij, K. (2021). Van de kat en de bel, tellen en vertellen met de eindtoets basisonderwijs. ISBN 978-90-831133-3-3.
 9. Heij, K. (2022). Geen toets verheven boven de kwaliteitsvraag. Bijdrage aan Forum. De Psycholoog, 57 (3), 57-60.
 10. Kahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow. London, UK: Penguin Books.
 11. Meehl, P.E. (1954). Clinical versus statistical prediction: A theoretical analysis and a review of the evidence. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
 12. Meijer, R.R. & Sijtsma, K. (2022). De Eindtoets Basisonderwijs heeft het gedaan …. Recensie van het proefschrift van Karin Heij. Bijdrage aan Forum. De Psycholoog, 57 (3), 52-56.
 13. Sanders, P., Brouwer, A., Eggen, T. & Veldkamp, B. (2018). RCEC-beoor-
 14. delingssysteem voor de kwaliteit van studietoetsen en (praktijk)examens. RCEC Apeldoorn,
 15. Van der Maas, H. & Raijmakers, M. (2019). Optimaal onderwijs voor iedereen. In H. van de Werfhorst, & E. van Hest (red.), Gelijke kansen in de stad (blz. 97-109). Amsterdam University Press.
 16. Veenman, M.V.J. (2022). Prlwytzkovski versus Sickbock. Bijdrage aan Forum. De Psycholoog, 57 (3), 61-62.
 17. Veldhuizen, J. (2019). 50 jaar Cito. Met passie voor het onderwijs van vandaag en morgen. Cito Arnhem.
 18. Willink, B. (1998). De tweede Gouden Eeuw. Nederland en de Nobelprijzen voor natuurwetenschappen 1870-1940. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker.
 19. Yeager, D.S. & Dweck, C.S. (2012). Mindsets that promote resilience: When students believe that personal characteristics can be developed. Educational Psychologist, 47, 302-314. DOI:10.1080/00461520.2012.722805