Log in
Hoe goed werkt psychotherapie? Dat ligt eraan wat er in de therapie gebeurt. Maar het ligt ook aan de therapeut, zegt Agnes Scholing. Wat maakt een goede therapeut effectief? En kunnen andere therapeuten dat ook leren? Onder andere daar wil ze onderzoek naar doen als bijzonder hoogleraar aan de Open Universiteit.
Geertje Kindermans

In de meeste onderzoeken naar de effectiviteit van psychotherapie wordt gekeken welke interventies effectief zijn en welke minder. Het onderzoeken van de effectiviteit van individuele therapeuten ligt veel gevoeliger, stelt Agnes Scholing. Het is amper onderzocht, terwijl menigeen op het belang ervan wijst. ‘Het is mogelijk dat er te veel energie wordt gestoken in onderzoek naar interventies, ten koste van onderzoek naar therapeuten,’ zegt zij. Het weinige onderzoek dat er is gedaan naar de effectiviteit van (psycho)therapeuten, haalt ze aan in haar oratie Over de psychotherapeut en de buurvrouw 1. Ze hield die april dit jaar bij de aanvaarding van haar bijzondere leerstoel ‘Psychotherapie in de context van wetenschap, werkveld en onderwijs’ aan de Open Universiteit (OU). Uit het spaarzame onderzoek dat er is, blijkt dat de verschillen tussen therapeuten groot kunnen zijn. In haar oratie haalt Scholing twee opvallende onderzoeken naar voren. McKay en collega’s (2006) onderzochten negen psychiaters die een placebo