Log in
De NIP-Beroepscode voor psychologen is vernieuwd. Deze gereviseerde code vervangt die uit 2015 en is op 1 april 2024 in werking getreden. Beleidsadviseur Hilbert Fleddérus licht er een aantal zaken uit.
Mr. drs. Hilbert Fleddérus

De afgelopen twee jaar heeft de Centrale Commissie Beroepsethische Zaken hard gewerkt om de Beroepscode uit 2015 tegen een kritisch licht te houden en de tekst waar nodig te herzien of aan te vullen. In dit proces zijn zeer verschillende bronnen meegewogen: vergelijkbare beroepscodes, actuele maatschappelijke ontwikkelingen, veel voorkomende vragen uit het nip Spreekuur beroepsethiek, recente wet- en regelgeving, jurisprudentie en beroepsethische literatuur.

Bij het herzien van de Beroepscode zijn diverse geledingen en experts binnen en buiten het nip om input en advies gevraagd. Secties, kamers, commissies en de Colleges van Toezicht en Beroep dachten mee, net als een klankbordgroep met experts op het gebied van de beroepsethiek. Hierdoor is er veel draagvlak gecreëerd voor de doorgevoerde wijzigingen.

Henk Geertsema, projectleider:

‘We zien de Beroepscode