Log in
In discussies over maatschappelijke relevantie van wetenschap wordt vaak onderscheid gemaakt tussen fundamenteel en toegepast onderzoek. Fundamenteel onderzoek is gericht op het generen van nieuwe kennis, toegepast onderzoek op praktische en maatschappelijke problemen. Volgens Gijs Holleman c.s. is het succes van toegepast onderzoek ‘grotendeels afhankelijk van een goed gevuld magazijn dat wordt bevoorraad door fundamenteel onderzoek’. Filosoof Jeroen de Ridder reageert.
Dr. Gijs A. Holleman, Dr. Roy S. Hessels en dr. Ignace T. C. Hooge, Dr. Jeroen de Ridder

De maatschappelijke relevantie van wetenschappelijk onderzoek is de afgelopen jaren een veelbesproken onderwerp. Zo heeft een aantal onderzoekers in de psychologische vakliteratuur betoogd dat tegenwoordig zowel de maatschappelijke relevantie als de toepasbaarheid van psychologisch onderzoek tekortschiet (Berkman & Wilson, 2021; Giner-Sorolla, 2019). Volgens deze critici komt dit door een eenzijdige focus op algemene theorievorming en experimenten die vooral in laboratoria uitgevoerd worden. Ook stellen zij dat de wetenschappelijke publicaties moeilijk toegankelijk zijn door overmatig gebruik van jargon en zelden of nooit praktische implicaties of adviezen bevatten. Deze wetenschappers vinden dan ook dat onderzoek in de psychologie meer gericht moet zijn op het generen van praktisch bruikbare kennis voor onder andere hulpverleners, therapeuten, onderwijzers en beleidsmakers, en dat onderzoekers zich specifiek moeten bezighouden met maatschappelijke relevante onderwerpen en vraagstukken.

Maatschappelijke relevantie

In Nederland wordt de maatschappelijk