Log in
Mijn fascinatie voor de forensische psychologie is ontstaan door persoonlijke ervaringen. Als student psychologie fascineerden kwesties van gedwongen opneming me al. Het heeft vaak te maken met situaties waarin mensen om verschillende redenen noodgedwongen bijeen zijn gebracht en opgenomen in een grootschalige instelling. Dat gegeven loopt als rode draad door mijn werk.
Geertje Kindermans

Die fascinatie begint bij mijn eigen ervaringen. Ons gezin woonde vroeger in Bergen op Zoom. Mijn beide ouders zaten in de handel en waren voor hun werk veel afwezig. Daardoor werd ik wat al te vrij gelaten toen ik naar de middelbare school ging. In de eerste klas doubleerde ik. Toen dat in de tweede klas weer dreigde te gebeuren, stuurden ze me naar kostschool, naar het Bisschoppelijk College in Weert, onder de regie van priesters van het bisdom Roermond.

Als je als veertienjarige halverwege het schooljaar op zo’n internaat komt, moet je een plek zien te veroveren. Dat ging moeizaam, maar is uiteindelijk gelukt. Mijn studieresultaten gingen erop vooruit, maar gaandeweg wist ik ook dat ik mijn eigen kinderen nooit naar een internaat zou sturen. Wat me vooral tegenstond was het regime dat op zo’n kostschool heerst: alles is strak gereguleerd: het eten, naar bed gaan. En aan het eind van de middag als we uit school