Lees verder
Ruim 500 Kinder- en Jeugdpsychologen NIP hebben onlangs een vrijstelling van de gz-opleiding gekregen, middels het zogenoemde EVC-getuigschrift. Dat betekent dat zij zich mogen registreren in het BIG-register als en zichzelf gz-psycholoog mogen noemen. ‘Voor patiënten en collega’s is het nu direct duidelijk wat ze van mij kunnen verwachten.’
Nederlands Instituut van Psychologen

De uitreiking van deze getuigschriften is onderdeel van de trajecten Eerder Verworden Competenties (EVC). EVC zijn competenties die na een universitaire studie opgedaan zijn in bijvoorbeeld cursussen, vervolgopleidingen of door gesuperviseerde werkervaring. Kinder- en Jeugdpsychologen NIP hebben voor hun registratie een tweejarig postmastertraject gevolgd waarin ze werkervaring opdeden en onder meer supervisie en scholing kregen. De competenties die deze psychologen daarmee verworven hebben zijn vergelijkbaar met de eisen voor psychologen om zich als gz-psycholoog te mogen registeren.

‘Eindelijk erkenning’

Ook Anne van Wendel de Joode kreeg haar EVC-getuigschrift. Ze werkt in het UMC Utrecht Wilhelmina Kinderziekenhuis op de afdeling medische psychologie. ‘In het ziekenhuis kun je eigenlijk alleen maar zelfstandig werken met een BIG-registratie’, vertelt Van Wendel de Joode. ‘Omdat ik die niet had, moest ik goed duidelijk maken wat de waarde van mijn (alternatieve) registratie inhield.’ Nu kan ze zich registeren in het BIG-register als gz-psycholoog. ‘Ik hoef nu niet meer uit te leggen wat ‘Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP’ precies betekent. Ik werk veel samen met artsen en verpleegkundigen, allemaal BIG-geregistreerd. Nu ik dat ook ben, is het voor hen en voor patiënten direct duidelijk wat ze van mij kunnen verwachten. Hoewel ik dus qua expertise en vaardigheden al prima kon werken als zelfstandig psycholoog, zorgt de formele registratie voor duidelijkheid.’ De psychologen die nu een vrijstelling hebben gekregen, werkten volgens Van Wendel de Joode ook al regelmatig met kwetsbare kinderen en jongeren op plekken waar niet altijd gz-opleidingsplekken beschikbaar waren. ‘De opleiding tot Kinder – en Jeugdpsycholoog NIP bood basispsychologen de mogelijkheid zichzelf toch bij te scholen, en dat was volgens mij hard nodig gezien de kwetsbare doelgroep. Het voelt alsof we nu eindelijk erkenning krijgen voor ons niveau van expertise.’

‘Meer mogelijkheden’

Sandra Pantelić houdt van haar vak. Ze werkt bij de Raad voor de Kinderbescherming als senior gedragsdeskundige voor het spoedteam van twee regio’s waar alle civiele spoedzaken binnenkomen en jongeren die in verzekering gesteld zijn. ‘Ik ben altijd trots geweest om Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP te zijn ik vind het fijn om nu erkenning voor onze vakbekwaamheid te hebben gekregen via dit getuigschrift. En dat die gelijk staat aan die van gz-psychologen.’ Aan haar dagelijks werk verandert er nu eigenlijk niets, maar er ontstaan wel mogelijkheden. Zo rapporteert Pantelić pro-justitia voor het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) en doet ze op vrijwillige basis psychologische onderzoek naar hoe de belangen van kinderen meegewogen kunnen worden in de besluitvorming in het migratierecht. ‘Met dit getuigschrift zou ik bijvoorbeeld in de forensische ggz kunnen werken, daar is een BIG-registratie een vereiste.’ Pantelić is het NIP dankbaar voor de inzet om dit mogelijk te maken en voor het altijd goed ondersteunen van Kinder- en Jeugdpsychogen NIP in hun vakbekwaamheid.

Meer lezen of de video van de feestelijke middag bekijken? https://psynip.nl/registraties/big-opleidingen/evc/