Log in
In april 2023 stond in De Psycholoog de licht bewerkte afscheidsrede van de Leidse emeritushoogleraar Philip Spinhoven afgedrukt ‘over de toekomst van de klinische psychologie’. Die rede vormt voor klinisch psycholoog en psychotherapeut Gijs van der Zalm aanleiding om enkele gedachten over de stand van de klinische psychologie te ontvouwen. ‘Spinhoven is flink verdwaald. En wij, vrees ik, met hem.’ Philip Spinhoven dient hem van repliek.
Gijs van der Zalm

Om begripsverwarring te voorkomen maak ik hier het onderscheid tussen de klinische psychologie als veld van onderzoek en als veld van toepassing. Het onderzoekveld betreft psychische en psychologische verschijnselen, de vele factoren hierbij, hun onderlinge samenhang, en hun invloed op onze gezondheid. Bij het toepassingsgebied gaat het om allerlei (vormen van) interventies waarmee wetenschappelijk verworven kennis en inzichten kunnen worden toegepast bij mensen, die vanwege klachten(beelden) op deze kennis een beroep doen.

Het veld van toepassing van de klinische psychologie valt maar gedeeltelijk samen met dat van de psychotherapie. Spinhoven (2023) lijkt zich op dit laatste te richten.

Dit laat echter onverlet dat ‘de klinische psychologie’ op veel meer gebieden dan alleen dat van de psychotherapie wordt ingezet (denk bijvoorbeeld aan het algemeen ziekenhuis). Voor mijn reactie en verdere betoog richt ik mij hier op