Log in
‘Ik wilde altijd al kinderen helpen die het moeilijk hebben of die niet goed kunnen leren. Daarom wilde ik graag psychologie studeren. Maar mijn familie had zich aangesloten bij een religie, ik ook – ik was nog jong. De studie werd me afgeraden. Het had te veel met de evolutieleer te maken en zou te veel tijd kosten. Ik was net van Curaçao naar Nederland verhuisd en ben hbo commerciële economie in Enschede gaan doen. Ik heb de studie afgemaakt, maar psychologie leek me nog steeds interessanter.
Geertje Kindermans

De religie boeide me, je bent voortdurend aan het studeren, maar op een gegeven moment werd het me te zwart-wit. En ze willen te veel voor je bepalen: waar je woont, hoe je denkt, wat je doet … Ik heb de religie uiteindelijk losgelaten, wat best moeilijk was, en ben aan een master communicatie begonnen. Toen kwam psychologie weer op mijn pad, ik wilde het nog steeds. Op de UvA ben ik ben weer bij het begin begonnen: het propedeusejaar.

Lichte pop

De studie paste perfect bij mij. Al tijdens Inleiding in de psychologie kreeg ik allerlei ideeën over wat je zou kunnen onderzoeken. Dat heb ik gedurende mijn hele studie gehouden.
Een voorbeeld? Voor een practicum moesten we een onderzoek bedenken. Ik ben geïnteresseerd in migranten en beeldvorming en toen hebben we een Amerikaans experiment nagebootst. Daarin heb je twee identieke poppen, alleen is de een donker en de ander licht. In het experiment laat je