Lees verder
Een aantal jaar geleden heeft het NIP samen met Verenso, de vereniging van specialisten ouderen geneeskunde, de richtlijn ‘probleemgedrag bij mensen met dementie’ opgesteld. De Inspectie Gezondheidszorg gaf daarna de opdracht de richtlijn verder te implementeren. Dat heeft de Sectie Ouderenpsychologie samen met de stichting PgD (psychologische expertise voor de ouderenzorg) en het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) opgepakt, met als resultaat het boek Gedragen. Amy van Doormaal, gz-psycholoog en voorzitter sectie Oude-renpsychologie, vertelt over de inhoud en missie van het boek.
Nederlands Instituut van Psychologen

In het boek is vanuit verschillende perspectieven gekeken naar ‘probleemgedrag’ bij dementie. Onder andere de perspectieven van naasten, psychologen, onderzoekers, specialisten ouderenge-neeskunde, orthopedagogen en bestuurders zijn meegenomen. ‘Die verschillende perspectieven zijns belangrijk: er is namelijk nooit één oorzaak van ‘probleem gedrag’. Er zijn altijd meerdere factoren van invloed en je kunt op meerdere manieren kijken naar hoe om te gaan met bepaald gedrag en wat iemand nodig heeft’, vertelt Amy. Het boek biedt hier handvaten voor. ‘Door het hele boek zijn casussen en voorbeelden beschreven zodat je meteen kunt lezen hoe het in de praktijk moet.’

Er is nooit één oorzaak van probleemgedrag

Nieuwe visie

Volgens Amy is de insteek van het boek vernieuwend ten opzichte van bestaande boeken. Er wordt gekeken naar hoe de levenskwaliteit van mensen centraal kan worden gezet. ‘Als je het gaat oplossen als het probleem er al is, dan ben je eigenlijk te laat. Je kunt veel beter kijken naar hoe je kunt voorkomen dat er problemen ontstaan’, aldus Amy. In het boek ligt de focus op pre-ventief werken in plaats van reactief werken. ‘De richtlijn is gericht op het behandelen van pro-bleemgedrag, deze is vooral reactief. Het boek heet niet voor niets ‘Gedragen’. Er wordt vaak gesproken over ‘probleemgedrag’. Probleemgedrag voelt een beetje als een term waarvan je denkt, doet het nou recht aan wat er allemaal speelt? Het is veel breder omdat het gaat over gedrag én die hele context, we kijken er dus echt anders naar.’

Inzicht

Amy hoopt dat het boek mensen houvast biedt. ‘Ik hoop dat als iemand een bepaalde situatie ervaart en even niet weet hoe ermee om te gaan, dit boek pakt en een nieuw idee krijgt.’ Het boek biedt Amy zelf ook uitkomsten. ‘Ik heb zelf al een aantal keer een hoofdstuk opnieuw gelezen.’

Het boek is zowel op papier beschikbaar als gratis online te downloaden via de website van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE).