Log in
‘De wereld verandert zo snel dat wanneer iemand zegt dat iets niet kan, een ander het al heeft gedaan’ Elbert Hubbard, Amerikaans filosoof (1856-1910)
Wim de Ridder

De snelle introductie van robots roept veel vragen op. Bedreigen de robots de werkgelegenheid en daarmee onze welvaart? Of zijn het de door robots gegenereerde Big Data die onze maatschappelijke waarden vernietigen? Bedreigen robots het leven op aarde en moeten we op andere planeten koloniën bouwen om een technologische catastrofe op onze planeet te voorkomen?
Natuurlijk wordt bij de komst van zoveel robots de vraag gesteld of robots ethisch wenselijk zijn en de maatschappelijke orde niet verstoren. Maar dat zijn de verkeerde vragen. De robots die nu op de markt zijn, hebben geen ziel. Het zijn producten die nauw verbonden zijn met de chipindustrie en die hetzelfde ontwikkelingspad volgen. Dit pad is bizar; het is vijftig jaar exponentieel. In 1965 voorspelde Gordon Moore, oprichter van Intel, dat de chip iedere twee jaar het dubbele presteert tegen gelijkblijvende kosten. Ook Moore wist toen nog niet dat zijn voorspelling anno 2015 nog steeds opgeld zou doen.

Voor de komende jaren is een voortzetting