Lees verder
'Ik behandel een minderjarig meisje waarvan de vader geen gezag heeft. Mag ik hem wel informeren over de behandeling van zijn dochter?’, ‘Mijn cliënt geeft aan suïcidaal te zijn. Mag ik mijn beroepsgeheim doorbreken?’ Of: 'Wat is volgens het NIP een vakbekwame psycholoog?' Een greep uit de vragen die jullie, NIP-leden, en andere betrokkenen zoal stellen aan het Informatiecentrum. NIP-leden kunnen daar met veel van hun vragen terecht. Hoe gaat dat eraan toe?
Nederlands Instituut van Psychologen
Mirjam

Het Informatiecentrum ondersteunt psychologen die lid zijn van het NIP bij vragen die zij hebben over bijvoorbeeld de beroepsuitoefening, ethische kwesties of het lidmaatschap. Veruit de meeste telefoontjes zijn van NIP-leden, maar er bellen uiteraard ook mensen die eerst informatie willen inwinnen voordat ze besluiten lid te worden. Tijdens drukke spreekuren passeren veel kwesties de revue: ‘mijn cliënt wordt dit jaar 18, mag ik als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP hem blijven behandelen?’ ‘Kan ik zowel een zorgprestatie als een OVP (overig zorgproduct) in rekening brengen?’ En ook: ‘Waar kan ik de webinars terugkijken?’

‘Mag een basispsycholoog zelfstandig behandelen en diagnosticeren?’

Zorgvuldig antwoord

Frederieke

Veel vragen gaan over registraties, de toepassing van het Zorgprestatiemodel, de verantwoordelijkheden van de regiebehandelaar, over wet- en regelgevingen voor vrijgevestigde psychologen en over beroepsethische dilemma’s zoals het afgeven van verklaringen door de behandelende psycholoog. Een voorbeeld van een veel gestelde vraag is: Mag een basispsycholoog zelfstandig behandelen of diagnosticeren? Dit vraagt om een zorgvuldig antwoord, omdat hierbij niet alleen een wettelijk, maar ook een beroepsethisch en financieel aspect een rol speelt. Bij het geven van de juiste informatie verwijzen we regelmatig ook naar handreikingen en wegwijzers die op de website van het NIP staan.

Sophie

Sophie Elkhuizen, Mirjam Ouweneel en Frederieke Leensma zijn sinds februari dit jaar het vaste drietal dat leden zo goed mogelijk van informatie voorziet. Ze zijn alle drie wo-geschoold en hebben o.a. psychologie gestudeerd. Ze zijn enthousiast over hun werk en van mening dat medewerker zijn van het Informatiecentrum een van de leukste functies binnen het NIP is: het directe contact met de leden, het kunnen beantwoorden van de vragen en het verdiepen in uiteenlopende onderwerpen… Dat maakt het werk waardevol, bevredigend en afwisselend. Veruit de meeste vragen en casussen beantwoorden zij zelf. Soms is enige hulp van beleidscollega’s nodig. Het Informatiecentrum zorgt er altijd voor dat iedereen die belt tijdig antwoord krijgt.

Zelf een vraag?
Iedere dinsdag en donderdag tussen 09:00 uur en 12:30 uur kun je het informatiecentrum bereiken via (030) 820 15 00 (keuze 1). Mailen naar info@psynip.nl kan altijd.