Lees verder
De kans dat iemand met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) het afgelopen jaar een depressie heeft doorgemaakt bedraagt 31%. Omgekeerd lijdt 1 op de 5 mensen met een depressie onder een BPS. De netwerkbenadering geeft een alternatieve verklaring voor deze samenhang.
Annemarie Huiberts

Symptomen zijn volgens de traditionele visie op psychopathologie het gevolg van een onderliggende stoornis. Binnen de netwerkbenadering zijn er alleen symptomen die elkaar causaal beïnvloeden. Comorbiditeit ontstaat als het causale netwerk van de ene stoornis via zogenoemde brugsymptomen het netwerk van een andere stoornis activeert.

Pas toonden Utrechtse onderzoekers aan dat die andere stoornis ook een persoonlijkheidsstoornis mag zijn. Uit gegevens van 376 patiënten selecteerden ze 10 depressie- en 9 BPS-symptomen. Het resultaat was een netwerk met 19 knooppunten met veel positieve verbanden tussen depressiesymptomen enerzijds BPS-symptomen anderzijds. Het sterkste verband was het verband tussen de brugsymptomen ‘gevoelens van droefheid’ en ‘gevoelens van leegte’. Dit verband lijkt logsich. Toch zien de onderzoekers wel degelijk therapeutische implicaties. Zo is het aannemelijk dat het verband tussen gevoelens van droefheid en gevoelens van leegte wordt veroorzaakt door emotionele vermijding. En dat is een maladaptieve emotie-regulatie-strategie die onderwerp kan zijn van een therapeutische interventie.

Bron: Köhne, A.C.J. & Isvoranu A. (2021). A network perspective on the comorbidity of personality disorders and mental disorders: an illustration of depression and borderline personality disorder. Frontiers in Psychology. Doi: 10.3389/fpsyg.2021.680805

Beeld: chrupka/shutterstock.com