Lees verder
Wat doen yoga en meditatie met je ego? Dat hebben Duitse psychologen zeer recent onderzocht.
Else de Jonge, Iris Dijkstra

Het algemene idee lijkt te zijn dat yoga en meditatie je realistischer naar jezelf doen kijken. Dat zou een weldadig effect hebben op je welbevinden. Maar volgens het self-centrality-principe maakt het trainen van een vaardigheid juist dat je erg met jezelf bezig bent. Dat zou juist een onrealistisch positief zelfbeeld in de hand werken. In het eerste experiment werden 93 yoga-beoefenaars 15 weken lang gevolgd. Gekeken werd naar de mate waarin ze met zichzelf bezig zijn (self-centrality) en de mate waarin ze geneigd zijn om hun eigen zelfbeeld op te krikken (self-enhancement). Dat werd gemeten als ze net aan yoga hadden gedaan, maar ook als ze dat niet hadden gedaan. In het tweede experiment werden 162 meditatie-beoefenaars 4 weken lang gevolgd. Bij hen werden self-centrality en self-enhancement op de meditatie- versus controle-conditie met elkaar vergeleken. De respondenten zagen zichzelf door een rozere bril (self-enhancement) als ze net aan yoga of meditatie hadden gedaan dan als ze iets anders hadden gedaan. Dit effect bleek voor een belangrijk deel veroorzaakt te worden door self-centrality. Met andere woorden: wie yoga of meditatie beoefent, is erg met zichzelf bezig, en dat leidt weer tot een onrealistisch positief zelfbeeld. Yoga noch meditatie brengen het ego dus tot rust, zoals vaak wordt gedacht. Ze geven het ego juist een flinke boost. En daar is niets mis mee, want hoe positiever je naar jezelf kijkt, hoe groter je welbevinden. (ID)

Bron: Gebauer, J.E. et al. (2018). Mind-Body Practices and the Self: Yoga and Meditation Do Not Quiet the Ego but Instead Boost Self-Enhancement. Psychological Science, 29(8), 1299-1308. DOI: 10.1177/0956797618764621.