Lees verder
De gegeneraliseerde angststoornis, oftewel piekerstoornis, komt veel voor maar blijft vaak onbehandeld. Vormt yoga een volwaardig alternatief voor psychologische hulp?
Annemarie Huiberts

In een Amerikaanse studie werden ruim 200 deelnemers met een piekerstoornis verdeeld over drie condities: een yoga-groep, een CGT-groep en een controlegroep (psycho-educatie over stress). Iedere interventie bestond uit 12 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur en alle deelnemers moesten thuis dagelijks 20 minuten aan huiswerk besteden. Op korte termijn waren CGT en yoga allebei superieur aan psychoeducatie. Na afloop van de interventies voldeed 71%, 54% en 33% van de deelnemers uit respectievelijk de CGT-groep, yoga-groep en controlegroep niet langer aan de criteria van de piekerstoornis. Na een half jaar was het verschil tussen de yoga- en de controlegroep verdwenen, terwijl de CGT-groep het beter bleef doen dan de beide andere condities. Het werkzame mechanisme van CGT lag in het succesvol veranderen van de metacognities van de deelnemers. Door CGT begrijpen mensen dat piekeren hen niks oplevert en dat zij controle over hun piekergedrag kunnen uitoefenen.

De onderzoekers concluderen dat CGT de beste papieren heeft als het gaat om het verminderen van angst, maar dat ook yoga bij sommige mensen op korte termijn effectief is. Bovendien is yoga heel laagdrempelig. Daarom lijkt het de moeite waard om binnen een gepersonaliseerde stepped-care behandeling van angst ook yoga een plek te geven.

Bron: Simon, N.M. et al. (2020). Efficacy of yoga vs cognitive behavioral therapy vs stress education for the treatment of generalized anxiety disorder. A randomized clinical trial. JAMA Psychiatry, doi: 10.1001/jamapsychiatry.2020.2496

Bron: zimmytws/shutterstock.com