Lees verder
Hoe pak je agressie van leerlingen het best aan? In elk geval niet door ze te schorsen of van school te sturen. Dat leidt alleen maar tot meer gewelddadig gedrag, zeggen leerkrachten in de Verenigde Staten.
Iris Dijkstra

Scholieren die je uitschelden, bedreigen, je spullen vernielen of je zelfs aanvallen – iedere leerkracht kan ermee te maken krijgen. Hoe voorkom je dat het uit de hand loopt? Een groep Amerikaanse wetenschappers vroeg ruim 4450 leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs naar de maatregelen die op hun school werden genomen tegen agressie van leerlingen. Zo kun je een leerling schorsen of van school sturen (‘exclusionary discipline’), maar ook de school beter beveiligen door bijvoorbeeld metaaldetectoren en toegangspoortjes in te zetten (‘school hardening’). Of je probeert ellende te voorkomen door de sfeer op school en in het klaslokaal te verbeteren (‘prevention’). Praktijken om geweldsuitbarstingen in te dammen (zoals een leerling bij de kladden grijpen) vallen weer onder crisisinterventie. De onderzoekers vroegen naar het vóórkomen van dergelijke maatregelen, naar de mate waarin leerkrachten ze zelf effectief achten, en naar het vóórkomen van verbaal, fysiek en materieel geweld op school. Het schorsen of van school sturen van leerlingen lijkt een averechts effect te hebben. Het roept alleen maar meer verbaal, fysiek én materieel gewelddadig gedrag op. Leerkrachten zelf zien in zulke disciplinaire maatregelen ook het minste heil. Ze verwachten meer van preventieve maatregelen, zoals pogingen het schoolklimaat te verbeteren. Leerlingen die over de schreef zijn gegaan binnenboord houden dus, in plaats van ze weg te sturen. En met alle leerlingen, leerkrachten en schoolbestuur proberen van de school een fijne plek voor iedereen te maken.

Bron: Perry, A.H. et al. (2023). Addressing violence against educators: What do teachers say works? School Psychology, https://doi.org/10.1037/ spq0000576.  

Beeld: Shutterstock