Lees verder
Een gang naar de rechter is niet altijd de beste manier om een geschil te beslechten. Mediation blijkt vaak een goed, minder ingrijpend alternatief. De VU richt er een bijzondere leerstoel voor in.
Iris Dijkstra, Else de Jonge

De Vrije Universiteit in Amsterdam vestigt als eerste universiteit in Nederland een bijzondere leerstoel Mediation. De leerstoel is onderdeel van de nieuwe afstudeerrichting Conflicthantering, Rechtspraak en Mediation. ‘We willen studenten die voor deze masteropleiding kiezen, opleiden tot creatieve, breed georiënteerde conflictoplossers,’ vertelt Lieke Coenraad, hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder Conflictoplossing, aan de „…. ‘Een goede conflictoplosser kijkt niet alleen naar juridische aspecten van een geschil, maar heeft ook oog voor onderliggende belangen van de partijen en voor emoties die van invloed zijn.’

Met de master en de leerstoel sluit de „… aan bij recente ontwikkelingen in rechtspraak en conflicthantering. ‘Er is een groeiend bewustzijn dat een geschil puur juridisch afhandelen niet altijd de beste afdoeningswijze garandeert,’ zegt Coenraad. ‘In onder meer de rechtbank Noord-Nederland wordt bijvoorbeeld geëxperimenteerd met “piketmediation”. Een rechter kan de zitting in bepaalde gevallen anderhalf uur schorsen. In die tijd kunnen partijen proberen er, elders in het gebouw, met een mediator uit te komen.’

Kiezen voor een mediator in plaats van voor een rechtszaak kan mensen tijd en geld besparen. Bovendien wordt het vaak als minder ingrijpend ervaren. ‘Mensen hebben het gevoel dat ze de oplossing meer in eigen hand hebben,’ zegt Coenraad. ‘Er is niet een derde persoon die over hen beslist .’

Mediation als methode om een conflict op te lossen: volgens Coenraad is het een interessant en uitdagend thema voor academisch onderzoek en onderwijs. Wat voor onderzoeksvragen doemen er dan op? Coenraad: ‘Zijn er conflicttypes die zich er beter voor lenen dan andere? Mediation binnen de rechtspraak: wat is de werkzaamheid daarvan? Aan dat soort vragen kun je denken.’ (EdJ)