Lees verder
Positieve psychologische coaching is goed voor de werknemer én voor het bedrijf. Op basis van het beschikbare onderzoek mag je deze conclusie voorzichtig trekken. Nader onderzoek is echter gewenst.
Annemarie Huiberts

Coaches zijn wereldwijd een van de snelst groeiende beroepsgroepen. In een werksetting helpen zij mensen bij het bereiken van doelen die zij zelf belangrijk vinden. Bij positieve psychologische coaching (ppc) richt een coach zich expliciet op het identificeren, inzetten en verder ontwikkelen van iemands sterke kanten. Omdat het gaat om een relatief jonge tak van sport, is er nog weinig over bekend.

Onderzoekers uit Spanje en Noorwegen telden in totaal 15 kleine studies, met proefpersoonaantallen variërend tussen de 4 en 98. Ongeveer de helft van de studies was kwalitatief en in bijna allemaal lag de focus op individuele werknemers. Kennis over de invloed van organisatiekenmerken op het coachingsproces ontbreekt dus nog.

Alle studies keken naar de effecten van ppc. Die zijn er zowel voor de werknemer als voor het bedrijf. Dankzij ppc ervaren werknemers niet alleen een hoger welbevinden en meer werktevredenheid, ook hun prestaties werden beter. De lastige vraag naar de werkzame mechanismes van ppc kwam slechts in vier studies aan de orde. Zes studies onderzochten de voorwaarden waaronder een coachingstraject de meeste kans van slagen heeft. Allereerst is het belangrijk bij aanvang duidelijke doelen te stellen.

Maar de belangrijkste succesfactor blijkt de focus op iemands sterke kanten. Hierdoor zou een virtueuze cirkel ontstaan waarbinnen barrières als een negatief zelfbeeld verdwijnen.

Bron: Peláez Zuberbuhler, J. et al. (2024). The effectiveness of positive psychological coaching at work: a systematic review. Coaching: An International Jourrnal of Theory, Research and Practice, doi: 10.10180/17521882.2023.230082

Beeld: Shutterstock