Lees verder
De traditionele classificatie van psychische stoornissen schiet tekort. Tussen symptomen van verschillende ziektebeelden bestaan namelijk allerlei verbanden.
Iris Dijkstra

Dat blijkt uit een onderzoek onder 2175 jongeren van tien tot twaalf jaar oud, uitgevoerd door onderzoekers van de RuG en de Uva. De jongeren hadden een vragenlijst ingevuld die internaliserende problemen, externaliserend gedrag, aandachtsproblemen, denkproblemen en sociale problemen meet. De symptomen binnen de genoemde probleemgebieden bleken onderling sterker te correleren dan tussen die gebieden. Maar er waren wel degelijk verbanden tussen items die officieel tot verschillende domeinen behoren. Zo correleerden 27 van de 31 items die gezamenlijk ‘internaliserende problemen’ vormen met minstens een item dat tot een ander probleemgebied gerekend wordt. Hetzelfde geldt voor 24 van de 32 externaliserende problemen. De symptomen van ‘aandachtsproblemen’, ‘denkproblemen’ en ‘sociale problemen’ waren zelfs allemaal met symptomen van andere probleemgebieden gecorreleerd.
Deze informatie kan clinici van dienst zijn. We wisten bijvoorbeeld
al dat slaapproblemen een voorbode kunnen zijn van een depressie. Het netwerkonderzoek suggereert nu dat
er geen direct verband tussen beide ziektebeelden bestaat, maar dat slaapproblemen leiden tot overmatig piekeren, wat uiteindelijk weer tot een depressie leidt. Handig om je interventie op zulke bevindingen af te stemmen. (ID)

Bron: Boschloo, L. et al. (2016). The network­ ­structure of psychopathology in a community sample of preadolescents. Journal of Abnormal Psychology, 125(4), 599-606.