Log in
Ei, foetus, baby. Een nieuwe geschiedenis van zwangerschapdoor Trudy Dehue (2023) Uitgeverij Atlas Contact, 400 p.
Rinske Frima

Het nieuwe boek van Trudy Dehue, Ei, foetus, baby, is  een must read voor elke professional werkzaam rondom het peripartum en de eerste 1001 kritieke dagen. Het houdt een spiegel voor over de impact van classificatie. Dehue betoogt dat ‘de werkelijkheid’ gecreëerd wordt door gemaakte keuzes in de wetenschap, en daarmee ook de norm. Het eerste, wat taaiere stuk confronteert de lezer met zaken als: datgeen we als normaal-gezond versus abnormaal-pathologisch beschouwen, wordt bepaald door de afbakening of classificatie en niet andersom. Zoiets als een ‘harde’ wetenschap bestaat niet.

Deze stellingname spitst Dehue vervolgens toe op ontwikkelingen in onder meer de embryologie. Is wat wij zien op een echo bijvoorbeeld  ‘