Log in
Door Cyriel Pennartz (2021) Uitgeverij Prometheus, 352 p.
Carine Metselaar

A ruim veertig jaar de werking van de hersenen te hebben bestudeerd, neemt Cyriel Pennartz (hoogleraar neurowetenschappen van cognitie en systemen aan de Universiteit van Amsterdam) de lezer mee op een zoektocht naar de essentie van het menselijk, vóórmenselijk en zelfs mogelijk postmenselijk bewustzijn. Die zoektocht moet ons antwoord geven op wat neurowetenschappers het ‘Moeilijke Probleem’ noemen: hoe verhoudt de harde neuro-realiteit van onze hersenen zich tot onze persoonlijke beleving van zintuiglijke informatie en bewuste ervaringen? Een kwestie waar veel wetenschappers zich volgens Pennartz liever niet mee bezighouden; hij is er echter van overtuigd dat er inmiddels voldoende kennis is opgebouwd om hier een aannemelijke theorie over te formuleren.

Zijn visie steunt op een aantal pijlers, zoals de innige maar geenszins absolute relatie tussen bewustzijn en zintuiglijke waarneming, de algemene werking van de hersenen, inzichten uit de evolutieleer en, last but not least, denkbeelden