Log in
Een Geschiedenis. Door Clemens van Diek, Pieter Siebers, Klaas Sijtsma, Karel Soudijn & Marcel Zeelenberg (2022). Een uitgave van Tilburg University.
Vittorio Busato

Vorig jaar, in 2021, was het vijftig jaar geleden dat de subfaculteit  Psychologie in Tilburg met tachtig eerstejaars officieel van start ging. Reden voor de Tilburge universiteit om een informatief en fraai vormgegeven boek over deze opleiding het licht te doen laten zien, door corona helaas net niet in het jubileumjaar zelf. De auteurs noemen het boek nadrukkelijk ‘een geschiedenis’. Terecht, want wie meent ergens ‘de geschiedenis’ van te beschrijven, laadt al snel de verdenking van megalomanie op zich.

Dit jubileumboek, bewust gericht op een breed publiek, bestaat uit twee delen. In het eerste deel is er vooral aandacht voor de voorgeschiedenis, oprichting en ontwikkeling van de opleiding, inclusief de internationalisering. Karel Soudijn, een van de auteurs van dit boek en gewaardeerd medewerker van De Psycholoog, werd in 1975 in Tilburg als methodoloog aangesteld. In een persoonlijk kader over een rondleiding die hij toen in Gebouw