Autism and finding purpose in life

A.A. Spek

Clinical practice shows that one of the issues in the lives of people with autism is finding meaning in life. This article aims to shed more light on this, based on experiences of adults with autism and using literature sources. Results showed that questions regarding a lack of meaning in life in people with autism are sometimes of a philosophical nature, resulting in little or no suffering. In people who do suffer from a lack of meaning, there can be underlying causes. For example: depressive symptoms, being overstrained, having a shortage of activities which can give meaning, or a problematic transition phase. It is important to examine these, to gain more insight into the need for professional guidance and the most suitable intervention.


517 Weergaven
0 Downloads
Log in
‘Kunt u mij uitleggen wat de zin van het leven is?’ Dat vraagt een man met autisme tijdens een behandelsessie, zijn schrijfblok al in de aanslag. Zingeving is een actueel en belangrijk thema in onze maatschappij. Het raakt aan geluk, maar daarmee ook aan ongeluk en geestelijke gezondheid. Bij zingevingsvragen denken hulp verleners vaak aan een depressie, om vervolgens een hierop gerichte behandeling te starten. Het is de vraag of dit altijd passend is bij mensen met autisme, aldus Annelies Spek.

Dit artikel is gericht op hoe (jong) volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) en met een gemiddelde tot hoge intelligentie zingeving kunnen ervaren. In de DSM-5 wordt gesproken van een ASS bij persisterende beperkingen in de sociale communicatie in combinatie met de aanwezigheid van beperkt, repetitief gedrag. Dit laatste kan zich bijvoorbeeld uiten in zeer beperkte, gefixeerde interesses of een inflexibele gehechtheid aan bepaalde routines of patronen. In verband met de leesbaarheid zal in het verdere artikel de term ‘autisme’ worden gehanteerd.

Zingeving is als concept veelvuldig onderzocht en op verschillende manieren gedefinieerd. Zo stelt Van Praag (2010) zingeving gelijk aan betekenisgeving, ofwel inhoud kunnen geven aan het leven. Zingeving wordt ook wel beschreven als het nastreven van doelen die de moeite waard zijn en hier voldoening aan ontlenen (Reker, 2000). Het ervaren van zingeving blijkt dan ook één van de centrale factoren voor het psychisch welzijn (Ryff & Singer, 1998). Desondanks is zingeving voor veel mensen een ingewikkeld construct. Hoe weet je precies

Hierbij wil ik mijn collega’s van het Autisme Expertisecentrum bedanken voor het meedenken en het meelezen. Ook de mensen met autisme die ik over dit onderwerp heb gesproken, wil ik hierbij dank betuigen, in het bijzonder Anne-Claire Maton voor haar waardevolle bijdrage. - Annelies Spek

Literatuurlijst

 1. Attwood, T. (2006). Asperger’s syndrome and problems related to stress. In M.G. Baron, J. Groden, L.P. Lipsitt & G. Groden (red), Stress and Coping in Autism (p. 351-370). Oxford: Oxford University Press.
 2. Baron-Cohen, S., Leslie, A.M. & Frith, U. (1985). Does the autistic child have a theory of mind? Cognition, 21, 37-46.
 3. Frith, U. (1997).The neurocognitive basis of autism. Trends in Cognitive Sciences, 1, 73-77.
 4. Ghaziuddin, M., Ghaziuddin, N. & Greden, J. (2002). Depression in persons with autism: implications for research and clinical care. Journal of Autism and Developmental Disorders, 32, 299-206.
 5. Kendler, K.S. & Gardner, C.O. (2016). Depressive vulnerability, stressful life events and episode onset of a major depression: a longtitudinal model. Psychological Medicine, 46, 1865-1874.
 6. Kinnaird, E., Stewart, C. & Tchanturia, K. (2019). Investigating alexithymia in autism: A systematic review and meta-analysis. European Psychiatry, 55, 80-89.
 7. Lambert, N.M., Stillman, T.F., Baumeister, R.F., Fincham, F.D., Hicks, J.A. & Grams, S.M. (2010). Family as a salient source of meaning in young adulthood. Journal of Positive Psychology, 5, 367-376.
 8. Lever, A.G. & Geurts, H.M. (2016). Psychiatric co-occurring symptoms and disorders in young, middle-aged and older adults with autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 46, 1916-1930.
 9. Lobregts, E., Sizoo, B., Mevissen, L. & de Jong, A. (2018). Eye Movement Desensitization and Reprocessing (MDR) therapy as feasible and potential effective treatment for adults with autism spectrum disorder (ASS) and a history of adverse events. Journal of Autism and Developmental Disorders, 49, 151-164.
 10. O’Conner, K. & Chamberlain, K. (2000). Dimensions and discourses of meaning in life: Approaching meaning from qualitative perspectives. In G.T. Reker & K. Chamberlain (Eds.), Exploring existential meaning. Optimizing human development across the life span (p. 75-92), Thousand Oaks: Sage Publications.
 11. Poquérusse, J., Pastore, L., Dellantino, S. & Esposito, G. (2018). Alexithymia and autism spectrum disorders: A complex relationship. Frontiers in Psychology, 9, 1196.
 12. Reker, G.T. (2000). Theoretical perspective, dimensions, and measurement of existential meaning. In G.T. Reker & K. Chamberlain (Eds). Exploring existential meaning: Optimizing human development across the life span (p. 39-55), Thousand Oaks: Sage Publications.
 13. Ryff, C.D. & Singer, B. (2014). The contours of positive human health. Psychological Inquiry, 9, 1-28.
 14. Schroeder, J.H., Cappadocia, M.C., Bebko, J.M., Pepler, D.J. & Weiss, J.A. (2014). Shedding light on a pervasive problem: A review of research on bullying experiences among children with autism spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 44, 1520-1534.
 15. Steger, M.F., Frazier, P., Oishi, S. & Kaler, M. (2006). The Meaning in Life questionnaire: assessing the presence of and search for meaning in life. Journal of Counseling Psychology, 53, 80-93.
 16. Teunisse, J.P. & Buurs, G. (2013). Levensloopperspectief. In C. Schuurman, E. Blijd-Hoogewys & P. Gevers (red). Behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis (p. 61-71), Amsterdam: Hogrefe Uitgevers.
 17. Van Impelen, L., Snouckaert, V. & Spek, A.A. (2017). Vragenlijst naar eigenschappen en kwaliteiten. Eemnes: Autisme Expertisecentrum; 2017. https://www.anneliesspek.nl/kwaliteiten-vragenlijst/
 18. Van Praag, H.M. (2010). Zinverlies; een verwaarloosd onderwerp in de psychiatrie. Tijdschrift voor Psychiatrie, 10, 705-714.
 19. Webster, A.A. & Garvis, S. (2016). The importance of critical life moments: An explorative study of successful women with autism spectrum disorder. Autism, 21, 670-677.