Log in
De centrale commissie Culturele diversiteit en psychologie is een door het Algemeen Bestuur ingestelde NIP-brede centrale commissie die zich richt op het vergroten van de culturele diversiteit in de psychologische praktijk, de wetenschap en het onderwijs.
Nederlands Instituut van Psychologen

‘De commissie heeft als doel om psychologen voldoende bewust laten worden van de consequenties van de multiculturele maatschappelijke realiteit voor zowel de theorie als de praktijk van de psychologie’, vertelt Ozgül Uysal-Bozkir, neuropsycholoog en lid van de commissie. ‘Ook wil de commissie opleidingen en trainingen van psychologen voldoende laten aansluiten op het werk in een diverse samenleving. De commissie maakt zich hard voor samenwerking met de secties en kamers van het NIP en nodigt leden uit vragen te stellen over dit onderwerp en actief de dialoog aan te gaan.’

Nieuwe leden gezocht

‘Gezien de toegenomen diversiteit in de Nederlandse samenleving zijn verschillende stemmen van belang’, vervolgt Uysal-Bozkir. ‘Dit betekent dat wij graag enthousiaste leden welkom willen heten die bereid zijn het gezicht van de psychologie in Nederland mee vorm te geven.’