Log in
Hoe vergaat het internationale psychologiestudenten en buitenlandse starters in Nederland? In 2022 spreekt De Psycholoog niet-Nederlandse psychologen in spe en juniorpsychologen over hun kennismaking en ervaringen et ons land. In deze editie: Ben Phillips-Farmer uit het Verenigd Koninkrijk, hij volgde de master Health and Social Psychology aan Maastricht University.
Anouk Bercht

‘Ik was altijd al geïnteresseerd in gedrag, maar zag nooit voor me hoe ik daar mijn werk van kon maken. Lange tijd wist ik dan ook niet wat ik wilde doen. Ook niet toen ik mijn schooldiploma behaald had om naar de universiteit te kunnen. Uiteindelijk ging ik theologie studeren aan de University of Gloucestershire. Dat was eigenlijk een soort ongelukje.

Destijds deed ik jongerenwerk in een kerk met kinderen tussen de elf en achttien jaar oud. Samen met collega’s was ik verantwoordelijk voor allerlei activiteiten die de kerk voor hen organiseerde. Hoewel ik toen een geloof aanhing wat grotendeels overeenkwam met de christelijke kerk, trok vooral het jongerenwerk me aan. Ik wilde dan ook meer leren over werken met tieners. Theologie was een van de weinige studies waarin jongerenwerk regelmatig aan de orde kwam. Zodoende ben ik dat gaan studeren.