Log in
‘Eén borreltje kan toch geen kwaad?’ Probleem bij het behandelen van alcoholverslaving is, net als bij andere verslavingen, dat de verslaafde toch weer door de knieën gaat. SoberCare is een nog experimentele behandeling die uitgaat van: lang behandelen, vanuit huis en vier keer per dag blazen om je nuchterheid aan te tonen. Dit gaat het grote verschil maken, stelt men bij SoberCare. Verslavingsdeskundigen betwijfelen dat.
Geertje Kindermans

Psychiater Jan Willem Peterse wilde al langer de behandeling van alcoholisten verbeteren. Toen hij bij een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis werkte, zag hij regelmatig verslaafden terugkomen om alweer een detox te ondergaan. Zo’n detox houdt in dat verslaafden in een medisch gecontroleerde omgeving lichamelijk van alcohol of drugs afkicken, om daarna in de kliniek voor hun verslaving te worden behandeld. Peterse verbaasde zich erover dat de begeleiding van verslaafden vaak niet langer dan vijf of zes maanden duurt, terwijl alcoholverslaving een chronische aandoening is. Peterse: ‘Veel behandelaren van verslavingsinstellingen gaan uit van de vrije wil van hun cliënten en stellen dat cliënten er zonder een al te invasieve behandeling en monitoringbovenop kunnen komen. Maar een verslaafde heeft vaak geen vrije wil, hij heeft een hersenprobleem en de allesoverheersende wens om te drinken.’

Blaasapparaatje