Log in
Volgens rechtspsycholoog Harald Merckelbach zijn simulanten mensen die hun klachten veinzen of schromelijk overdrijven. Van patiënten met neurologisch onverklaarbare klachten zou één op de drie zijn symptomen overdrijven. Clinici zouden daar meer alert op moeten zijn. Hij stelt voor deze simulanten te ‘ontmaskeren’ met behulp van symptoomvaliditeitstests. Deze uitspraken waren voor neuroloog Rien Vermeulen aanleiding na te gaan wat daarover bekend is. Hij begint met een samenvatting van de huidige kennis over deze symptomen. Merckelbach dient hem van repliek.
Rien Vermeulen

Merckelbach (2015) gebruikt de term ‘neurologisch onverklaarbare klachten’, maar gezien de inhoud van zijn artikel blijkt hij ‘conversiestoornis’ te bedoelen. Deze termen betekenen niet hetzelfde.

Neurologen spreken van conversiestoornis op grond van positieve symptomen, dat zijn symptomen die de diagnose steunen (APA, 2013, p. 318-321). Zij stellen deze diagnose niet uitsluitend op basis van de afwezigheid van afwijkingen op CT-scan of MRI van de hersenen, wat het geval is bij neurologisch onverklaarbare klachten. De symptomen moeten passen bij conversiestoornis, zoals symptomen moeten passen bij de ziekte van Parkinson voor wij die diagnose kunnen stellen, waarbij CT- of MRI-scan evenmin afwijkend is. Bij conversiestoornis komen altijd neurologische symptomen voor zoals verlammingen, verminderd gevoel bij aanraken, bewegingsstoornissen – meestal overbeweeglijkheid zoals bijvoorbeeld tremoren – en op epilepsie gelijkende aanvallen. Het chronisch vermoeidheidssyndroom en fibromyalgie verschillen van conversiestoornis omdat daarbij neurologische symptomen ontbreken, waardoor er ook geen positieve symptomen voor conversiestoornis bij deze aandoeningen kunnen voorkomen (APA, 2013). Kenmerken van verlammingen bij conversiestoornis zijn anders dan bij aandoeningen