Lees verder
Onlangs hebben Anne Buunk en Anneloes van den Broek allebei een prijs in de wacht gesleept. Namens het NIP van harte gefeliciteerd!
Nederlands Instituut van Psychologen

De Betto Deelmanprijs 2023 gaat naar… Anne Buunk

Anne Buunk won, als een van de jongsten ooit, de Betto Deelmanprijs vanwege haar bijdrage aan het vakgebied van de neuropsychologie tot nu toe en vanwege haar veelbelovende carrière als neuropsycholoog. Buunk volgde als deelnemer van de TOP-klas van de RINO Groep in een periode van zes jaar de opleiding tot gz-psycholoog en klinisch neuropsycholoog. Ook promoveerde ze in die tijd aan de Rijksuniversiteit Groningen op onderzoek naar de onzichtbare gevolgen van een hersenbloeding. Inmiddels werkt ze aan het UMC Groningen en ze is voorzitter van de sectie Neuropsychologie van het NIP. ‘Ik was extreem verrast toen ik hoorde dat ik de prijs gewonnen had’, vertelt Buunk. ‘Ik had geen flauw idee dat ik überhaupt in aanmerking kwam.’ Als ze ergens trots op is, is het op dat ze zowel haar promotie als de opleiding tot gz-psycholoog en klinisch neuropsycholoog zo snel achter elkaar voltooid heeft. ‘Ik ben blij dat ik de kans kreeg om het op deze manier te doen.’ Waar wil ze zich de rest van haar carrière nog mee bezighouden? ‘Ik wil, net als waar we in de TOP-klas aan werkten, bijdragen aan een betere samenwerking tussen wetenschap en praktijk. Het is zonde dat we psychologen universitair opleiden en dat er vervolgens flink wat psychologen zijn die dat compleet loslaten, misschien zelfs geen wetenschappelijke literatuur meer lezen.’ Bijdragen kan volgens haar al heel makkelijk. ‘Schrijf eens een interessante casus op in een Nederlands blad bijvoorbeeld.’

De Tenzinger Zorgverslimmers Award 2023 gaat naar… Anneloes van den Broek

Foto: Hugo Onink

Anneloes van den Broek is klinisch psycholoog en P-opleider bij GGz Brebrug. Ze ontving de publieksprijs van de Tenzinger Zorgverslimmers Award omdat zij de zorg heeft ‘verslimd’. Ze zette onder meer de campagne ‘Vergeet jezelf niet als je voor een ander zorgt’ op tijdens de coronacrisis. Van de Broek: ‘Mijn werkkamer keek uit op de spoedeisende hulp van het Amphia Ziekenhuis in Breda.’ Samen met collega’s bouwde ze een website. ‘We wilden zorgverleners zich ervan bewust maken dat ze ook voor zichzelf moesten zorgen.’ Op de website stond veel informatie over mentale zelfzorg en kon je gratis posters downloaden die je in je eigen ziekenhuis op kon hangen, gepersonaliseerd met contactgegevens van de desbetreffende psycholoog of vertrouwenspersoon. Ook gaf Van den Broek trainingen binnen haar eigen organisatie en zette ze een buddy-systeem op waarbij collega-psychologen andere zorgprofessionals of elkaar konden ondersteunen. ‘Hulpverleners waren angstig om zelf besmet te raken’, vertelt ze, ‘of het niet gewend om zoveel met ziekte en dood te maken te hebben. Sociale steun is dan essentieel.’ Het meest trots is ze op dat het thema mentale gezondheid voor zorgprofessionals nu echt op de kaart staat. ‘Ik merk dat het onderwerp nu serieus wordt genomen.’ Ze hoopt dat het onderwerp straks ook in de opleiding wordt geïntegreerd, zodanig dat goede zelfzorg ook een competentie is. ‘Als je beter voor jezelf zorgt en beter in je vel zit, ga je met meer plezier naar je werk en dat draagt uiteindelijk bij aan het optimaliseren van je patiëntenzorg!’

Beeld: Laurrita / Shutterstock