Lees verder
Welke invloed heeft angst voor statusverlies op het gevoel dat je chronisch tijd tekort komt? Daar is onderzoek naar gedaan in China – een land met hardwerkende burgers én grote inkomensverschillen.
Iris Dijkstra

U kent ze wel, mensen die het altijd druk hebben. Misschien bent u zelf ook wel zo iemand. Altijd bezig, en altijd het gevoel hebben dat je tijd tekort komt. Maar waar komt dat gevoel vandaan?

Dat hebben psychologen onderzocht, bij Chinese gebruikers van het online enquêteplatform Credamo. In China werken mensen gemiddeld ruim 2400 uur per jaar. Dat is ruim 46 uur per week, oftewel meer dan negen uur per werkdag, uitgaande van een vijfdaagse werkweek. Tegelijkertijd zijn er in China grote inkomensverschillen. Al eerder was aangetoond dat zulke inkomensverschillen met langere werkdagen en minder vrije tijd samenhangen. Logisch dat mensen dan het gevoel krijgen te weinig tijd te hebben. De onderzoekers wilden weten of ‘status anxiety’ ook van belang is – de angst dat je in de ogen van anderen niet voldoet. Kan het dat de ervaring van economische ongelijkheid deze spanning in de hand werkt, en dat je daardoor een continue druk voelt om altijd maar bezig te zijn?

Dat lijkt er wel op. Hoe meer economische ongelijkheid mensen ervaren, hoe meer ze het gevoel hebben dat ze tijd tekortkomen. De angst voor statusverlies speelt hierbij een belangrijke rol. Zogenoemde ‘status consumption’, waarbij mensen een hogere status proberen te krijgen door zich een chiquere levensstijl aan te meten, is niet aan de orde. Het is dus niet zo dat mensen met een laag inkomen graag dure spullen kopen, daardoor harder moeten werken om de boel af te betalen, en daardoor het gevoel krijgen te weinig tijd te hebben. Nee, het is de angst om op de maatschappelijke ladder minder mee te tellen die het gevoel in de hand werkt.

Bron: Zhao, Q. et al. (2023). Why do we never have enough time? Economic inequality fuels the perception of time poverty by aggravating status anxiety. The British Psychological Society, doi: 10.1111/bjso.12695.

Beeld: Shutterstock