Lees verder
Wat adolescenten meemaken heeft niet alleen te maken met hun omgeving, maar ook met hun genenpakket. Welke rol speelt gevoeligheid?
Annemarie Huiberts

Het is al langer bekend dat zelf gerapporteerde levensgebeurtenissen een genetische component hebben. Dit komt omdat persoonlijke eigenschappen invloed hebben op wat mensen meemaken. Een jongere die hoog scoort op sensation seeking zal een verhoogde kans hebben op een ongeval. Omdat sensation seeking deels genetisch is bepaald, is de kans op een ongeval dat ook. Een Londense onderzoeksgroep besloot uit te zoeken of ook de karaktertrek gevoeligheid de erfelijke component van levensgebeurtenissen mede bepaalt. Circa 500 eeneiige en 900 twee-eiige tweelingparen in de leeftijd van 15-17 jaar beantwoordden vragen over het aantal life events dat zij hadden meegemaakt, hun angstgevoeligheid (bewustzijn van interne angstsignalen zoals hartkloppingen) en hun omgevingsgevoeligheid. De drie variabelen werden ieder voor ongeveer de helft door genetische en voor de andere helft door unieke omgevingsinvloeden verklaard. Het verband tussen levensgebeurtenissen en beide gevoeligheidsmaten was licht positief – gevoelige jongeren rapporteren iets meer levensgebeurtenissen dan gemiddeld – en kwam op het conto van gemeenschappelijke genen. De onderzoekers berekenden dat 10% van de genetische component van levensgebeurtenissen wordt veroorzaakt door genetische verschillen in gevoeligheid. Het genetische verband tussen gevoeligheid en levensgebeurtenissen hoeft niet te betekenen dat gevoelige jongeren ook meer ingrijpende dingen meemaken; het is waarschijnlijker dat zij gebeurtenissen eerder als ingrijpend ervaren. De onderzoekers denken daarom dat gevoelige jongeren gebaat zijn bij interventies die hen helpen om gebeurtenissen minder negatief te interpreteren.

Bron: Peel, A. J. et al. (2023). A multivariate genetic analysis of anxiety sensitivity, environmental sensitivity and reported life events in adolescents. The Journal of Child Psychology and Psychiatry, doi:10.1111/jcpp.13725

Beeld: Christos-Georghiou / Shutterstock