Lees verder
Wat kun je doen om werklozen met een psychische aandoening aan betaald werk te helpen? Onderzoek suggereert: bewustwording creëren.
Iris Dijkstra

Wie een depressie heeft gehad, kampt met smetvrees of een psychose heeft doorgemaakt, zal dit tijdens sollicitatiegesprekken niet gauw aanstippen. Het stigma dat aan psychische klachten kleeft zou je zomaar de baan kunnen kosten. Spijtig, want openheid kan je ook wat opleveren. Aanpassing van je werkplek, werktijden en taken bijvoorbeeld. Om over de steun van collega’s nog maar te zwijgen. Aan Tilburg University gingen ze na of bewustwording zou kunnen helpen. 153 Noord-Brabantse werklozen met (een verleden van) een psychische aandoening kregen ofwel de coral (Conceal Or ReveAL) voorgelegd, ofwel niets. In de coral worden de voor- en nadelen van openheid over psychische problemen behandeld, en word je aangemoedigd je eigen afwegingen hierin te maken. Daarnaast kregen arbeidsdeskundigen van vier Brabantse gemeenten een stigma-bewustwordingstraining. Zo zagen ze een film waarin werknemers vertelden over hun ervaringen met stigmatisering en deden ze rollenspellen. Ook voor deze groep werd een controlegroep opgetuigd. Zes en twaalf maanden na de interventie hadden de experimentele werklozen vaker betaald werk gevonden bij een experimentele gemeente dan de controle-werklozen bij een controle-gemeente. Ook hadden ze een jaar na de interventie vaker een baan behouden van minstens twaalf uur per week gedurende minstens drie opeenvolgende maanden. De onderzoekers concluderen hieruit dat stigma-bewustwording effectief is, en dat je met een relatief eenvoudige interventie meer mensen met een psychische aandoening aan betaald werk kunt helpen. Vraag blijft alleen wat precies het effect heeft veroorzaakt: de coral die tot een weloverwogen beslissing leidde bij de werklozen, de training die de arbeidsdeskundigen kregen, of een combinatie ervan? Voer voor nader onderzoek.

Bron: Janssens, K.M.E. et al. (2023). Effectiveness of a stigma awareness intervention on reemployment of people with mental health issues/mental illness: A cluster randomised controlled trial. Journal of Occupational Rehabilitation. https://doi.org/10.1007/s10926-023-10129-z

Beeld: Vitezslav-Vylicil / Shutterstock