Lees verder
Wil je nog wel eens naar je mobiel grijpen tijdens het spelen met je kindje? Niet doen! Je baby wordt er gestrest van, laat Tilburgs onderzoek zien.
Iris Dijkstra

Tijdens het spelen met je baby even een appje sturen – moet kunnen, toch? Nee dus, suggereert recent onderzoek aan Tilburg University. Baby’s raken gefrustreerd, gaan huilen en worden boos als mama opeens niet meer reageert. In enkele gevallen moest het experiment zelfs worden gestaakt omdat de baby’s te overstuur waren. De onderzoekers vroegen 35 moeders om tien minuten met hun kindje te spelen. Daarbinnen moesten ze twee keer twee minuten op hun telefoon kijken en daarbij een zogenaamd neutraal gezicht (‘still face’, SF) opzetten. Ze mochten noch verbaal noch nonverbaal op hun baby reageren. Vervolgens pakten ze de draad van het spel weer op. De baby’s vonden de onderbreking niet leuk, op zijn zachtst gezegd. Ze lieten tijdens de SF-episode minder positief en meer negatief gedrag zien dan voor aanvang van het experiment. Dat herstelde zich wel als moeder het spel hernam, maar na de tweede onderbreking bleven de baby’s meer negatief gedrag vertonen dan oorspronkelijk. Opmerkelijk genoeg waren deze gedragsveranderingen niet terug te vinden in neurologische metingen. Ook het brein van de moeders vertoonde geen verschil tijdens het spelen en tijdens de SF-episode. Een uitzondering vormden moeders die hoog scoorden op angst. Zij leken er meer moeite mee te hebben hun kind te negeren. Hoe dit precies zit moet vervolgonderzoek uitwijzen.

Bron: Swider-Cios, E. et al. (2024). The association of maternal-infant interactive behavior, dyadic frontal alpha asymmetry, and maternal anxiety in an smartphone-adapted still face paradigm. Developmental Cognitive Neuroscience, 66(4). https://doi.org/10.1016/j.dcn.2024.101352.

Beeld: Shutterstock