Log in
Heeft u ook ademloos gekeken hoe Spider-Man Mamoudou Gassama het jongetje redde dat aan een balkonrand bungelde in Parijs? Het fi lmpje fascineerde me mateloos en riep vele vragen op. Hoe kan dat jongetje daar hangen? Hoe is het mogelijk dat dit kereltje het zo lang volhoudt? Maar bovenal: hoe kan het dat alleen deze man in actie kwam, terwijl velen toekeken en niets deden? Waarom deed die man aan de andere kant van het balkon niet meer?
Harold Bekkering

De diepere vraag die mij interesseert is: waarom zijn we überhaupt aardig tegen elkaar? Meer wetenschappelijk gesteld: hoe komt pro-sociaal gedrag tot stand? Is individueel pro-sociaal gedrag een reëel verschijnsel, of meer iets voor mooie verhalen over heiligen en helden? Uit onderzoek blijkt dat er structurele breinverschillen zijn tussen mensen. Altruïstische mensen – mensen die in deze studie waren geselecteerd als diegenen die een nier hadden afgestaan om het leven van een willekeurige persoon te redden – hadden grotere volumes in emotionele breingebieden, de amygdala voor de kenners onder ons, dan mensen uit de controlegroep die de nieren lekker voor zichzelf hadden gehouden. Precies het tegenovergestelde is gevonden bij psychopaten, zij hebben juist een kleinere amygdala. Deze groep is zonder meer slecht in het herkennen van emoties op gezichten, en dat is wel zo makkelijk als je iemand pijn gaat doen. Maar ja, het gaat hier om correlaties. Misschien is het breingebied juist wel groter of kleiner geworden door de…