Log in
Klinisch psycholoog Pim Cuijpers heeft zich gespecialiseerd in depressie en is pleitbezorger van ‘minimale interventies’. Tijdens het schrijven van zijn proefschrift stuitte hij op de cursus In de put, uit de put, bestemd voor familieleden van dementerende ouderen die ook depressieve klachten hadden, zegt Cuijpers in dit nummer. ‘Nieuw daaraan was dat je niet met mensen ging praten, maar dat je hen iets ging leren, dat je ze ging uitleggen hoe het werkt als je depressief wordt. En dat je vervolgens uitlegt wat je kunt doen om je stemming te verbeteren. Voor mij was het een eyeopener dat je niet hoeft te wachten tot mensen depressief zijn en bij je in de spreekkamer komen.’
Vittorio Busato

De dissertatie van Djurre Holtrop had als onderwerp het gecontextualiseerd meten van persoonlijkheid. Hij deed eveneens een minimale interventie, zou je kunnen zeggen. Het toevoegen van situaties aan items op persoonlijkheidsvragenlijsten, zo concludeert Holtrop in een bondig artikel gebaseerd op zijn proefschrift, lijkt een betere voorspelling te geven voor zowel werk- als studieprestaties.

In een ander artikel beschrijven Tamara de Bruijn en collega’s de aanpak Event Hands, een programma waarin kwetsbare jongeren de kans krijgen te helpen bij het opzetten en uitvoeren van culturele evenementen. Het betreft hier weliswaar nog verkennend onderzoek naar de resultaten, maar de aanpak lijkt veelbelovend. De jongeren ontwikkelen nieuwe vriendschappen, krijgen meer zelfvertrouwen en hebben iets te doen wat ze leuk vinden. De toekomst zal leren hoe succesvol deze aanpak zal zijn bij hun maatschappelijke integratie.

Dat minimalistisch en functioneel elkaar geenszins hoeven tegen te spreken, illustreert Angélique Cramer in haar rubriek Gereedschapskist. Vanuit het NIAS, tegenwoordig gevestigd in een monumentaal pand aan