Log in
In de rubriek Veni Vidi Vici wordt per aflevering een onderzoek belicht waaraan de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (nwo) een Veni-, Vidi- of Vici-beurs heeft toegekend. Deze keer een Veni-beurs. Barbara Braams is universitair docent bij klinische, neuro- en ontwikkelingspsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2017 ontving ze een Veni-beurs voor haar onderzoek naar risicovolle keuzes van adolescenten.
Annemarie Huiberts

Net als iedereen ondervindt ook Braams forse hinder van de coronacrisis. Op het moment dat alle scholen dichtgingen, zat Braams midden in haar dataverzameling. Alle moeizaam geplande afspraken in het laboratorium met middelbare scholieren moesten worden afgezegd en het longitudinale deel van het onderzoek zal in zijn geheel komen te vervallen. ‘Jammer, maar het is niet anders,’ zegt Braams. ‘Als onderzoeker moet je soms flexibel zijn.’ Na de zomervakantie hoopt Braams de draad weer op te pakken. Met haar Veni-project wil ze de mechanismes blootleggen die ten grondslag liggen aan het risicovolle gedrag van adolescenten in het dagelijks leven.

Ook haar promotieen postdocproject gingen over risicovolle beslissingen van adolescenten. Bij Eveline Crone promoveerde Braams aan de Universiteit Leiden op een groot, longitudinaal onderzoek waaraan 300 deelnemers tussen de 8 en 25 jaar meededen. Alle deelnemers moesten twee keer, met een tussentijd van twee jaar, een gokspel spelen terwijl ze in een fMRI-scanner lagen. De beelden gaven Braams inzicht in de normale hersenontwikkeling tijdens