Lees verder
Stel, je vindt dat een collega zijn werk niet goed doet. Omdat hij niet over de juiste kennis en vaardigheden beschikt, of omdat hij verslaafd is of andere psychische problemen heeft. Kaart je dat dan bij je collega aan?
Else de Jonge, Iris Dijkstra

Verplegenden en verzorgenden in de thuiszorg hebben daar soms grote moeite mee, laat recent onderzoek van het NIVEL zien. Terwijl toch ruim vier op de tien van de 259 ondervraagde thuiszorgmedewerkers in een jaar tijd wel eens heeft gevonden dat een collega disfunctioneerde. Schiet de collega tekort in kennis of vaardigheden, dan vindt ruim een op de drie thuiszorgmedewerkers het (knap) lastig om hierover het gesprek aan te gaan. Is er een vermoeden van fraude of van een drank- en/of drugsverslaving, dan heeft de helft of meer er (grote) moeite mee dit bespreekbaar te maken.

Nu komen vermoedens van fraude of middelenmisbruik weinig voor: twee tot vier procent van de respondenten zei het afgelopen jaar zulke vermoedens te hebben gehad. Tegelijkertijd gaat het hier wel om ernstig wangedrag. Je zou toch hopen dat collega’s die zulk gedrag vermoeden aan de bel trekken. Het aankaarten van agressief gedrag, seksueel overschrijdend gedrag of een psychische aandoening doen thuiszorgmedewerkers trouwens evenmin gemakkelijk. En ook dat stemt tot nadenken, want gevraagd naar het afgelopen jaar gaf een op de twaalf respondenten aan psychische problemen bij een collega te vermoeden.

De thuiszorgmedewerkers denken zelf dat een open collegiale sfeer, een goede onderlinge communicatie en het bespreken van incidenten helpen om disfunctioneren te voorkomen. Daar zou de aandacht van teamleiders dus naar uit moeten gaan: alles om ervoor te zorgen dat wangedrag op de werkvloer aan het licht komt. (ID)

Maurits, E.E.M., Veer, A.J.E. de, Groenewegen, P.P., Francke, A.L.Dealing with professional misconduct by colleagues in home care: a survey among nursing sta•. BMC Nursing, 15 (2016) 29, DOI: 10.1186/s12912-016-0182-2