Lees verder
Het meeste onderzoek naar jaloezie is gedaan in westerse landen waar de sekseratio doorgaans in evenwicht is. Zo wonen er in Nederland op iedere 100 vrouwen 99 mannen. Wat gebeurt er bij een disbalans?
Annemarie Huiberts

Om deze vraag te beantwoorden vergeleken onderzoekers Groningse studenten met studenten uit Willemstad. In Curaçao wonen er op iedere 100 vrouwen slechts 86 mannen. Vanwege dit mannenkort hebben vrouwen in Curaçao meer reden tot jaloezie dan hun seksegenoten in Nederland. Omdat op het eiland bovendien een uitgesproken dubbele seksuele moraal heerst, verwachtten de onderzoekers ook een sterkere jaloerse reactie bij Curaçaose mannen. Als vreemdgaan een exclusief voorrecht is van mannen, vormt overspel door een vrouw immers een grotere bedreiging voor het zelfbeeld van haar partner dan wanneer voor beide seksen ongeveer dezelfde regels gelden.

Zowel de vrouwelijke als de mannelijke Curaçaose studenten bleken inderdaad jaloerser dan hun Nederlandse seksegenoten. Ze vertoonden niet alleen een sterkere emotionele reactie op ontrouw van hun partner, maar ze waren ook vatbaarder voor ongezonde vormen van jaloezie. In vergelijking tot Nederlandse studenten waren de Curaçaose studenten meer geneigd tot angstig gepieker over vermeende ontrouw en tot extreem bezitterig gedrag. De onderzoekers keken ook naar het verband tussen jaloezie en de persoonseigenschappen narcisme, psychopathie en machiavellisme. Wie hierop hoog scoort, neemt het meestal zelf niet zo nauw met seksuele trouw. Projectie van de eigen wens tot overspel op de partner zal dan leiden tot bange vermoedens dat de partner vreemdgaat en tot sterke impulsen om het gedrag van de partner verregaand te controleren. Conform de hypothese hingen de drie ‘duistere’ persoonseigenschappen in beide culturen dan ook positief samen met ongezonde vormen van jaloezie.

Bron: Barelds, D.P.H. et al. (2019). A cock in the henhouse. Relations between dark triad, jealousy, and sex ratio. Journal of Individual Di erences. doi: 10.1027/1614-0001/a000306

 

Beeld: Izabela23 / Shutterstock.com