Lees verder
Een complimentje krijgen is altijd leuk. Je voelt je gewaardeerd en gezien. Toch delen we zelf maar mondjesmaat complimenten uit. Een gemiste kans, suggereert Amerikaans onderzoek.
Iris Dijkstra

Twee onafhankelijke studies laten zien dat mensen consequent onderschatten wat een compliment met iemand kan doen. Ongeacht of het nu gaat om vrienden of volkomen vreemden. Proefpersonen dachten dat anderen zich misschien opgelaten zouden voelen als ze een complimentje kregen, terwijl dat geenszins zo bleek te zijn. Ook de onzekerheid of ze met hun compliment niet voor paal zouden staan, lijkt mensen parten te spelen. De helft van de proefpersonen die op papier iemand moesten complimenteren, gaf dat compliment daadwerkelijk bij een latere ontmoeting. En gáven ze dat compliment, dan hadden ze geen idee hoe goed dat de ander deed.

We slikken dus nodeloos vaak complimenten in. Richten we ons meer op onze goede bedoelingen dan op hoe we een compliment precies verwoorden, dan rollen de complimenten makkelijker over onze lippen. En denk niet dat de ander je een slijmbal vindt als je dagelijks een compliment uitdeelt: zoals we er ook geen genoeg van kunnen krijgen te horen dat onze partner van ons houdt, zo prettig blijven we het vinden als iemand ons een compliment maakt.

Ook gevoelens van dankbaarheid uiten we trouwens niet zo gauw. We onderschatten wat het voor een ander kan betekenen als we zeggen hoe blij we met hem zijn, en we zijn bang een raar figuur te slaan als we uiting geven aan onze waardering. Terwijl die ander er juist van opfleurt.

Laat dat een les zijn, zeer gewaardeerde lezers en lezeressen.

Bron: Boothby, E. et al. (2021). A simple compliment can make a big di«erence. Harvard Business Review, 24 februari 2021.

Beeld: Kreminska/shutterstock.com